Diagnostický systém mySASY přinese velkou řadu novinek!

0

S CEO mySASY jsme si povídali už několikrát a protože teď chystají řadu novinek, rozhodli jsme se ho znova vyzpovídat.

Všechny procesy v organismu, které se odehrávají bez lidského vědomí, jsou řízeny samostatnou částí nervového systému – autonomním nervovým systémem (ANS). Cílem řízení je zachování vnitřní rovnováhy organismu. Podílí se na něm vždy obě části ANS označované jako sympatikus a parasympatikus.

mySASY využívá nejmodernějších vědeckých poznatků, moderních dostupných technologií a především originálních algoritmů analýzy a interpretace dat, umožňující sledovat aktivitu obou částí systému i v terénních podmínkách. Aktuální stav autonomního nervového systému, především hodnocení aktivity obou jeho větví, detailně popisují vliv předchozího zatížení na vnitřní rovnováhu organismu a umožní tak stanovit další optimální tréninkový režim.

CEO Radim Šlachta se s metodikou SA HRV setkal poprvé při svém Ph.D. studiu v oblasti fyziologie zátěže pod vedením doc. Stejskala. V rámci jeho disertační práce vznikly základy originálního algoritmu hodnocení, které se staly podkladem dalšího vývoje zapracovaného do postupů využívaných v mySASY. 15 let působil na Fakultě tělesné kultury, kde se v oblasti výzkumu věnoval tématům uplatnění SA HRV ve sportu a vlivu pohybu na zdraví a životní styl. Od 2012 vedl centrum sportovní a preventivní medicíny Agel Sport Clinic, kde se metodika SA HRV stala jednou ze základních součástí diagnostiky rekreačních i vrcholových sportovců. Ve volném čase dělá vše pro to, aby zůstal aktivním sportovním lezcem. Jsme rádi, že jsme dostali možnost Radima znova vyzpovídat

Trochu se Vám změnila i majetková struktura. Co se s tímto okamžikem stalo?

Získali jsme nového silného investora. “Silného” jak po stránce finanční tak know how, které Jirka Hlavenka jistě má. To v oblasti investování a financí obecně, tak, pro mySASY nyní především, v oblasti technologií a fungování technologického start-upu na zahraničním trhu.

Od přijetí investice jsme tak začali ihned pracovat na dalším vývoji produktu. Posouváme to v oblasti “nápravy technologických dluhů”, kterých jsme si byli vědomi, ale hlavně realizaci nových funkcí. Seznam inovací, které máme připravené k realizaci je zatím nekonečný. Uživatelé již brzy uvidí první změny.

Pořád Vám ještě přibývá počet měření i uživatelů?

Ano a dost. Zrovna v květnu jsme překonali hned několik rekordů v metrikách, které sledujeme (smích).

Máte nějaké nové poznatky, která Vás například překvapily?

Asi máme v know how takový náskok, že nás zatím nic úplně nepřekvapuje (smích). Z praktického hlediska mne ale stále nejvíce překvapuje rozdíl mezi uživateli, kteří princip mySASY “pochopí” a velmi efektivně a úspěšně používají a uživateli, kteří očekávají zcela něco jiného, než co mySASY nabízí a nejsou vůbec schopni “vystoupit z boxu svých zažitých představ”.

Naštěstí se poměr mezi těmito skupinami výrazně mění. Je to i díky špičkové práci, kterou odvádějí všichni, kteří se kolem mySASY pohybují. Od mých spolupracovníků, přes ambassadory, až po všechny “noname” fanoušky a podporovatele. Aktivity všech si moc vážím a rád bych jim i touto cestou poděkoval.  

Jaký je rozdíl mezi tím kdo to podle tebe pochopil a kdo se v tom tak jenom plácá? (smích)

Nemám to podloženo “tvrdými daty”, ale spíš kazuisticky. Berte to prosím všichni jako soukromou úvahu, která by se jistě neměla nikoho dotknout. To “nepochopení” má z mého pozorování dvě základní, trochu se prolínající příčiny. Tu první bych označil jako velmi tradicionalistický pohled na sportovní trénink a lpění na “dlouhodobě ověřených principech” společně s falešným (nějak obecně vytvořeným) očekáváním.

Jedním z mnoha, ale velmi ilustrativním příkladem, je reakce na pokles HRV po volném dni a s tím spojené konstatování/odsouzení, které jsem slyšel již X krát. “HRV má s rostoucí únavou klesat (mySASY to nikde neprezentuje, ale asi se to nějak “v odborných kruzích” traduje (velký smích). Trenér mi dal volný den, abych si odpočinul – čekal že HRV automaticky vzroste.

Po volném dni ale mySASY ukázalo pokles HRV. Trenér tak “poznal” že mySASY nefunguje!!!”. A je rozhodnuto, tečka, konec (smutek). Stejně funguje má oblíbená, od trenérů či managerů odposlouchaná věta: “vyzkoušíme, JESTLI mySASY funguje a podle toho se zachováme” a její zásadní rozdíl od námi doporučeného přístupu “vyzkoušíme, JAK mySASY funguje a podle toho se zachováme”.

Těžko můžu zkoušet JESTLI něco funguje, když mám nulovou znalost o tom, JAK by to mělo fungovat. To uzná ale pouze ten, kdo dokáže připustit, že lze pracovat i s informací, o které jsem dosud neměl vůbec představu. Druhou skupinou jsou uživatelé s genetickou dispozicí, neodpovídající vůbec jejich představám. U člověka s “blbým profilem” je reakce na zatížení, které bývá často dost nevhodné zcela nevyzpytatelná.

Trénuje ale často ve stejných zátěžích jako jedinci s “dobrým profilem”, protože logicky dosud o své dispozici nic nevěděli. Reakce organismu jsou často zcela opačné, než by kdokoli čekal a celková úprava by vyžadovala velkou reflexi stavu a mnoho času. Ani jedno není v těchto situacích samozřejmostí. Upřímně se těm lidem moc nedivím a zásadně je “nepřemlouváme”, že mají mySASY dále používat – i přesto, že jsem přesvědčen, že právě jim, by dlouhodobě nejvíce pomohlo. Uznávám ale, že v takovém případě je to těžké.  

Určitě máte řadu nových elitních sportovců. Pojď nám teď vyjmenovat ty hlavní “koně”!

Vzhledem k nárůstu počtu spolupracovníků a jejich specializaci je toto téma, které řeší už především mí kolegové a já to jen z povzdálí sleduji… tak nevím co z hlavy teď vypotím (smích).

Budu vycházet spíš jen z toho, co jsem zaslechl na posledních poradách a co mi uvízlo v hlavě. Asi největší “bomba” Petra Vlhová – nejlepší sportovkyně SK, díky klíčové spolupráci s kondičním trenérem Michalem Miřejovským pracují s mySASY tenistka Tereza Martincová (oficiální ambassadorka na vlastní přání) (smích), nebo basketbalista Tomáš Satoranský, k mému velkému překvapení se mySASY rozšiřuje do komunity elitních zápasníků MMA (omlouvám se, neznám jména), ambassadory jsou volejbalisté Budějovického Jihostroje, basketbalisté Opavy, z “nových vytrvalců” David Vaš či Marie Zelená, velmi rozsáhlá je aktuální spolupráce s atletickým svazem – tam ale vůbec nevím o kom “máme povoleno” mluvit. Velmi aktivní jsou i kolegové na Slovensku.  

Jaká je nová zpětná vazba na krátké měření? Pořád se bavíme o pár procentech lidí, kterým to “nesedí”?

Trochu “nenápadně” jsme poslední dobou aktualizovali algoritmus, který zase o pár procent zpřesnil zkrácené měření a snížil počet lidí, u kterých jsou výsledky nepřesné.

I díky výše zmíněné investici v této oblasti pracujeme s významnou firmou specializující se na analýzu dat na zcela novém a absolutně unikátním řešení. Tady ještě musím být dost tajemný, ale chci dát najevo, že pro nás je to stále “HOT TOPIC”. 

Máte spousty novinek, tak kterou vypíchneš jako tu nejhlavnější?

To je jistě dost subjektivní. Pro mne je to asi “myTraining”… to bude revoluce (smích).

Pojď nám teď něco říct o novém obchodním modelu…

Díky bigdatům se nám daří snižovat počty měření potřebné pro spuštění některých funkcí Např. Tréninkový profil jsme nyní již schopni stanovit z pouhých 8 měření. Přicházíme ale zase s novými funkcemi, jako je zmíněný myTraining, které budou před “zprovozněním” vyžadovat více startovacích dat.

Proto každý nově registrovaný uživatel nově získá možnost používat mySASY v nejširším rozsahu zdarma 30 dní (dosud to bylo “jen” do stanovení prvního Tréninkového profilu).

V průběhu nich má možnost “ochutnat” všechny dostupné funkce. Poté má možnost rozhodnout se pro placený program, či setrvání v omezené Free verzi.

Pomáhají Vám BIGDATA také v objevování nových možných funkcí?

Tak to jistě. Tréninkový Profil je největším důkazem. To je typicky něco, co “vypadlo z analýzy prvních 50 000 měření a přesto, že to má jasné fyziologické opodstatnění, nikdo z nás (… no já trochu jo) (smích) to takhle jednoznačně nečekal.

Tento “side product” je nyní tím nejoriginálnějším co nabízíme a také tím, co je atraktivní i v jiných sektorech, než je sport. Něco podobného očekávám od integrace HRV s tréninkovými daty = s rozvojem funkce myTraining. Ten potenciál je fakt velký. A třeba z dat vypadne ještě něco, co ani já nečekám (smích).

Budete mít nové funkce myAge a myCompensation. O co se bude jednat?

Obě funkce budou mít novou grafiku a znázornění bude propojeno s tréninkovými daty. To nejpodstatnější je však skryto ve zdokonalení algoritmů, které budou fungovat zase o něco lépe a (skoro skrytě), přinesou vylepšenou a přesnější informaci.

V čem bude nový 2D graf?

Kromě výše zmíněného paralelního znázornění tréninkových dat (které bude nově společné pro všechny záložky a funkce) bude obsahovat novou grafiku, které pracovně říkáme “windy šipky”. Ty (podobně jako u aplikaci pro předpověď počasí) budou znázorňovat dlouhodobější trend změny Tréninkového profilu. 

Nejdůležitější novinkou je ale funkce myTraining. O co se bude jednat zde?

No, to je na samostatný článek (smích). Long story short – budeme dlouhodobě načítat a propojovat data o HRV s tréninkovými daty, hledat algoritmicky nejlepší model jejich závislostí a po měření HRV poté předpovídat optimální zatížení.

Nechceme tady ale “děsit” poctivé trenéry, které žádný systém nenahradí. Je to především funkce pro ty, kdo trenéra nemají a trénují buď zcela nesystematicky, či podle nějakých univerzálních plánů, které vůbec nezohledňují jejich aktuální stav.

Trenéra, který propojuje tvorbu tréninku s individuálními informacemi a stavu svěřence (nejlépe sledovaných pomocí mySASY) (smích), nemá myTraining ambici nahrazovat.  

Takže jsi si zcela jistý, že se nemůže stát, že najdeš před firmou hlavu mrtvého koně, protože někoho kvůli tobě zrovna vyhodili ze střediska? (velký smích)

Dobré trenéry to může ovlivnit jedině pozitivně – poskytne jim to další vodítko a podklad k přemýšlení. Jejich práce je ale “strojem” nenahraditelná.

Hlavu koně nečekám, ale bez “bouře spravedlivých” na sociálních sítích se to jistě neobejde. Už se těším a zdravím alespoň takto na dálku osvědčené “hejtery” (patří k mySASY už stejně jako logo) (smích).

Nejen mobilní aplikace bude tedy celá překopaná?

V první fázi spustíme nové funkce ve stávajícím webovém klientovi. Následně to napojíme na zcela nové mobilní aplikace pro iOS i Android.

Budete mít propojení například se STRAVA. Bude nějaké propojení i s Garmin Connect?

Integrace byly předmětem dlouhého přemýšlení a jednání. V první fázi jsme STRAVA zvolili pro její opravdu snadnou synchronizaci se všemi klíčovými “smart devices” (i s Garminy) poskytující nám klíčové informace, které potřebujeme o tréninku mít. Upřímně ale i proto, že je světově nejrozšířenější.

Paralelně jednáme osobně s provozovateli tréninkových platforem a aplikací o bližší integraci a spolupráci. Pro finalizaci jednání bude ale klíčové ukázat jim, co jsme schopni s jejich daty udělat = spustit aktuální upgrade. Pak se situace začne dále hýbat (smích).

Máte už například tolik dat (a jsou tak kvalitní), že Vás třeba někdo z výrobců hodinek sám oslovil k nějaké obchodní synergii (partnerství)?

Ano. Už jsme dostali nějaké podněty, ale pouze dost obecného charakteru. Zatím jsme pro ně dost malí.

Uvažovali jste o žádaném měření dvakrát denně především pro triatlety, nebo máte pořád pocit, že by to nemělo smysl, že je už systém aktivovaný a čísla by byla mimo?

Neuvažovali. Platí tvá odpověď ve druhé části otázky. Jsou zásadnější věci, na kterých je potřeba pracovat.

Co je další funkcí co by spousta sportovců chtěla, ale ještě není, mohla by být, nebo naopak nikdy nebude?

Sportovci by chtěli mít informace bez toho, aby se museli měřit. Chtěli by mít dokonalou integraci dat o tréninku a stavu organismu, na kterou by se mohli spolehnout na 100% (= více než na instrukce “živého = chybujícího” trenéra).

Kam dál plánujete systém posunout? Nebo co byste chtěli aby uměl?

Přiblížit ho co nejblíže k tomu co jsem uvedl v předchozí odpovědi. Možnosti vylepšení jsou nekonečné. Jsou “jen” otázkou dat a peněz. Navíc silně zvažujeme i vstup do “mimosportovního” sektoru. K tomu nás dost vybídla i “CORONA situace”. Vnímám to trochu jako “signál shora”, že je potřeba přemýšlet, jak naši technologii dále využít (smích).

Plánujete pracovat i na lepším “personifikovaném” slovním hodnocení?

Bude to součástí nových aplikací, protože si potřebujeme od uživatelů nejdříve vzít lepší metadata, na která to napojíme.   

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno