Projekt 500 maratonů za 500 dnů: Plní skutečně Petr Jedlička svoji výzvu?

0

Na jaře 2022 se český maratonec Petr Jedlička pustil do svérázného dobročinného projektu. Rozhodl se, že během 500 po sobě jdoucích dnů uběhne každý den jeden maraton. Tato výzva vzbudila v běžecké komunitě velký ohlas. Je to totiž naprosto extrémní výzva, která je těžko srovnatelná s čímkoliv, co se kdy v české běžecké komunitě událo.

Náš web Běhej Srdcem nechtěl zůstat stranou a hned následující měsíc, kdy již měl na kontě nižší desítky maratonů a bylo zřejmé, že to myslí vážně, jsme Petra požádali o rozhovor. Souhlasil. Domluvili jsme se, že půjde o rozhovor psanou formou provedený na dálku. Připravili jsme tedy otázky. Všechny byly dobře míněné, avšak dotýkaly se i pochybností, které se od samotného začátku šířily nejen po internetu. Chtěli jsme Petrovi dát prostor se očistit a na všechny hlavní výtky z běžecké komunity jednou provždy odpovědět a vysvětlit je. Petr však po shlédnutí otázek přestal odpovídat. Po týdnu se nám podařilo spojit se s ním telefonicky, kde nám řekl, že už nemá o nabízený rozhovor zájem.

V běžecké komunitě mezitím sílily pochybnosti. Desítky, ne-li stovky lidí z facebooku a instagramu (včetně nás, řady našich přátel i lidí, kteří jsou dobře známí a v české běžecké komunitě něco znamenají) byli Petrem Jedličkou zablokováni.

Různé názory na plnění výzvy jsme znali od samého počátku. Ale všechno to byly spekulace, které nešlo považovat za průkazné. Proto jsme téma opustili a nadále se mu nevěnovali. Nicméně před nedávnem byla naše redakce kontaktována investigativní skupinou, která se sestává z nízkých desítek osob. Ti se několik měsíců věnovali sbírání dat o této výzvě.

Ve výsledku z toho vznikla pochybnost ohledně korektnosti plnění výzvy. Cílem tohoto článku je předložit část z posbíraných dat, vyvolat diskuzi a celou záležitost objasnit. V tomto článku však vynecháme všechny citlivé informace a přesah celé kauzy mimo sport. Naším cílem je pouze objasnění sportovní stránky celé věci.

Proč vznikly pochybnosti

Výzva Petra Jedličky je zcela extrémní. Proto se o výkony začalo zajímat hodně lidí a přišla od nich řada převážně dobře míněných otázek. Běžci se ptali například na následující:

 • Screenshoty samy o sobě nic nedokazují. Existuje důkaz, že Petr Jedlička opravdu každý den maratony běhá? Existuje způsob, jak výkony ověřit?
 • Proč Petr Jedlička nezveřejní svůj profil na Garmin Connectu nebo aspoň starší běhy?
 • Pokud nechce aktivity publikovat veřejně, proč nenechá svůj profil auditovat vybranými běžci? Dobrovolníků na to bylo několik.
 • Jak je možné, že hodinky mají u jednotlivých dnů takový rozptyl v kalorickém výdeji? V počátku mají v aktivitách rozdíl i přes 50 %. Na pražském maratonu přes 3000 kcal, během následujícího týdne již pod 2000 kcal a později se výdej stabilizoval na 2500 kcal. Dále je nereálné, aby algoritmus Garminu u maratonů kolem 3:35 spočítal jednou 2000 kcal a podruhé 2600 kcal. Vysvětlit by to mohlo snad pouze střídání hodinek, nošení/nenošení hrudního pásu apod. V následujících grafech je vidět postupný vývoj:
 • Každodenní maraton v času kolem 3:40 je hodně rychlý. Je reálné být každý den tak blízko 5 let starému osobnímu rekordu 3:20 (odpovídajícímu zlepšení výkonnosti též nic nenasvědčuje)? To by totiž znamenalo každý den maraton vysoko ve smíšené zóně.
 • Jak je možné, že rozdělení časů z maratonů má od jisté chvíle tak malý rozptyl?
 • Proč za tyto otázky dostane od Petra Jedličky snad každý tazatel ban (blokaci) od samého začátku výzvy? Zde je například znění dotazu, za který byl zablokován Michael Novák. V řadě vláken na facebooku pak zablokovaní uživatelé diskutují, například v tomto.

Na otázky se ovšem odpovědí nedostávalo. Sdílené screenshoty naopak vyvolávaly otázky nové. Důležité je, že nejprve byly sdíleny aktivity bez mapky a později včetně ní. Konkrétně takto:

 • Do maratonu 95 byly aktivity vždy bez mapky.
 • Maratony mezi 96 a 171 byly až na 4 veřejné běhy sdíleny včetně mapy s aktivitou v odstínech modré, která viditelně překrývá barevnou mapu.
 • Od 172. maratonu byla sdílena jen barevná mapa tak jak ji Garmin Connect běžně zobrazuje.
 • Od 177. maratonu je navíc běhána až na výjimky a malé odchylky stále stejná trať.

A právě použité mapky vyvolávají řadu pochybností (viz dále). Vytvořit si screenshot s falešnými daty je otázkou chvíle. Je to o to snazší, že v Connect aplikaci i na webu lze aktivitu přímo editovat.

Jasné odpovědi na zmíněné otázky neexistují dodnes. Vzhledem k netransparentnosti a absenci odpovědí na klíčové otázky tedy řada běžců o plnění výzvy pochybovala. Ale vesměs zůstalo jen u diskuzí na řadě různých míst na internetu, závodech apod. Sami jsme toho byli mnohokrát svědky. Nicméně neexistovala žádná centrální platforma, která by tyto skupinky sdružila dohromady. Díky zmíněné pracovní skupině toto téma ovšem dostalo nový rozměr.

Kdo stojí za auditem výzvy

Již jsme zmínili, že ověřování výzvy si na starost vzala relativně velká skupina lidí spojených s během. Hlavním koordinátorem je trenér Petr Donner mladší. O jeho motivaci hovoří v paralelně vydaném článku. Jména ostatních členů jsou naši redakci známá. Celkem se na celé věci podílelo hned několik elitních běžců, několik mistrů a mistryň republiky v atletických disciplínách, českých rekordmanů, běžeckých trenérů, novinářů, významných bloggerů a další osoby vesměs spojené s českou běžeckou komunitou.

Naše redakce navíc požádala o názor několik běžců z komunity mimo tuto skupinu, kteří výzvu sledují od samého počátku. Jejich reakce si můžete přečíst v též ve zmíněném paralelně vydaném článku.

Aktivity v odstínech modré

Maratony mezi 96 a 171 jsou až na 4 výjimky pouze v odstínech modré. Tyto 4 aktivity byly veřejné běhy nebo závody mimo domácí lokalitu. Ve 3 případech z nich je vidět barevná mapa, v jednom žádná.

Na základě screenshotů modrých aktivit se už před časem objevilo podezření, že jsou trasy na screenshotech maratonů přebarvené. Překryvy na Connectu vypadají jinak. Modré zobrazení sice Garmin Connect Mobile také umí, nicméně se pak zobrazí čistě modrá barva (jednotná a bez prosvítání barevné škály po okrajích a bez takto tvarovaných půlměsíců). Screenshoty neukazují trasu tak, jak ji poskytuje Garmin Connect Mobile pro danou platformu a mapový podklad. Názor na to sděluje grafik a uživatel Garminu Michal Komárek v paralelním článku.

Toto samotné samozřejmě není přímým důkazem o neplnění výzvy, ale vyvolává to řadu otázek. Nicméně pro tuto chvíli nebudeme spekulovat o tom, jak byly tyto mapky vygenerovány. Pojďme se raději věnovat maratonům od 177 dál.

Duplicitní aktivity

Řada z aktivit, které Petr Jedlička nasdílel, jsou naprosto totožné, co se týká rozložení tempa. Velmi podobné je na nich i počasí na trati (které je také vidět na screenshotech).

Způsob obarvení na Garmin Connectu funguje tak, že se nejprve najde nejpomalejší a nejrychlejší úsek. Tyto úseky jsou pak zbarveny sytě modrou, resp. sytě červenou barvou. Barvy všech ostatních úseků jsou pak podle krajních hodnot interpolovány.

Shoda na následujících screenshotech byla analyzována speciálním softwarem a je u uvedených aktivit stoprocentní. Je nanejvýš nepravděpodobné, že by se mezi 153 po sobě jdoucími maratony (analyzovány byly pouze barevné aktivity, tj. 177 – 329) na tak dlouhé vzdálenosti (maraton) podařilo dosáhnout byť jediné stoprocentní shody v rozložení tempa. Jak uvidíme dále, ve skutečnosti je v stoprocentní shodě s jinou aktivitou hned 118 z těchto 153 aktivit.

Duplicity se vyskytují i před maratonem 177 (tj. aktivity v odstínech modré), ale méně. Uveďme například 140 = 162. Ovšem kvůli jejich nejasnému původu jsme se jimi podrobněji nezabývali.

Zároveň i počasí na screenshotech je identické nebo téměř stejné. Tady je třeba napsat, že Garmin Connect počasí na aktivitách zpětně aktualizuje. Může se stát, že zaběhnete aktivitu, nahrajete ji na Garmin Connect a následující den se teplota třeba o stupeň změní a mírně se posune i směr větru. To nastává z toho důvodu, že později dojde ke zpřesnění dat od poskytovatele údajů o počasí. Toto si může každý otestovat tím, že si udělá screenshot několika aktivit ihned a s odstupem hodin nebo dnů.

Nejsignifikantnější z pohledu pravděpodobnosti je to, že žádná dvojice aktivit není “téměř shodná” (tj. s několika málo odlišnostmi). Buď jsou “naprosto totožné” (nula odlišností) nebo mají odlišných data pointů hodně. Je extrémně nepravděpodobné (v praxi i statisticky zcela vyloučené), že by rozdělení odlišností všech dvojic vypadalo právě takhle.

Aby toho nebylo málo, existuje jen minimum aktivit se shodným počasím, které nemají shodnou aktivitu. Pouze 3 z 25 shod počasí neměly totožnou trasu. Pokud už je shodné počasí, je v naprosté většině případů totožný i screenshot aktivity.

Pojďme se podívat na konkrétní příklady totožných aktivit. V následující galerii jsou konkrétní screenshoty (můžete rozkliknout první a pohybovat se mezi nimi šipkami):

Pro jednoduchost uvádíme i odkazy na konkrétní posty s aktivitami na facebooku a instagramu, chcete-li se o duplicitách přesvědčit sami. Kdyby někomu odkazy nefungovaly, pak je pravděpodobně Petrem Jedličkou zablokován. V takovém případě je třeba se na ně podívat z jiného profilu nebo po odhlášení z facebooku, resp. instagramu (případně v anonymním okně prohlížeče). Také je možné, že budou odkazy v budoucnu smazány.

Dny se shodou Den facebook instagram
260 = 296 260 facebook.com/1145821159469468 instagram.com/p/CnuivIBL_fA
296 facebook.com/1167790063939244 instagram.com/p/CpLkV-bgn0l
231 = 249 = 282 231 facebook.com/1127911747927076 instagram.com/p/CmjvzS8roNw
249 facebook.com/1139156603469257 instagram.com/p/CnSfr_bg9dk
282 facebook.com/1159422268109357 instagram.com/p/Conly2fAjS3
220 = 277 220 facebook.com/1119804368737814 instagram.com/p/CmH6vobgaOj
277 facebook.com/1156323535085897 instagram.com/p/CoarcAFrQa_
211 = 235 = 251 211 facebook.com/1112842262767358 instagram.com/p/Clwsp5IMpUj
235 facebook.com/1130695054315412 instagram.com/p/CmumBahDUzP
251 facebook.com/1140446303340287 instagram.com/p/CnXtFkWAaKe
202 = 241 = 298 202 facebook.com/1107024966682421 instagram.com/p/ClZjatTA4OI
241 facebook.com/1134576320593952 instagram.com/p/Cm-CTkPAdA1
298 facebook.com/1168859243832326 instagram.com/p/CpQePytgwTw
198 = 228 = 255 = 264 198 facebook.com/1104555503596034 instagram.com/p/ClPUq8ArRAU
228 facebook.com/1125895418128709 instagram.com/p/CmcWjuUD0mG
255 facebook.com/1142923989759185 instagram.com/p/CniCIgvD-KJ
264 facebook.com/1148314865886764 instagram.com/p/Cn5NRxyMJ9T
197 = 256 197 facebook.com/1103904630327788 instagram.com/p/ClMhemHLv1P
256 facebook.com/1143506386367612 instagram.com/p/CnkkMEJA6u_
189 = 292 189 facebook.com/1098491100869141 instagram.com/p/Ck4NNf8s3Qm
292 facebook.com/1165495554168695 instagram.com/p/CpBGxzXg8EJ
140 = 162 140 facebook.com/1063380414380210 instagram.com/p/Ci5wcPYjkOU
162 facebook.com/1080020632716188 instagram.com/p/Cjyfc39jqas
269 = 301 269 facebook.com/1151357045582546 instagram.com/p/CoFpWBQgWLQ
301 facebook.com/1170405087011075 instagram.com/p/CpYSgXEL1k-
191 = 299 191 facebook.com/1099730247411893 instagram.com/p/qvAAVu4
299 facebook.com/1169411090443808 instagram.com/p/CpTPNWQA6Ki
201 = 229 = 304 201 facebook.com/1106390170079234 instagram.com/p/ClXBjMtrcbn
229 facebook.com/1126566951394889 instagram.com/p/Cme2_7DA87e
304 facebook.com/1171987950186122 instagram.com/p/CpgJnBOrIOP
194 = 305 194 facebook.com/1101914737193444 instagram.com/p/ClE8wc7g-7M
305 facebook.com/1172542046797379 instagram.com/p/CpivhmogNgm
184 = 306 = 290 = 240 184 facebook.com/1095030684548516 instagram.com/p/CkrMBc3AiTW
306 facebook.com/1173066560078261 instagram.com/p/CplawuOj2AO
290 facebook.com/1164327800952137 instagram.com/p/Co8NL7PLBxA
240 facebook.com/1134003753984542 instagram.com/p/Cm7eGDwA1bk
273 = 308 273 facebook.com/1153844952000422 instagram.com/p/CoQHDVuLePH
308 facebook.com/1174035803314670 instagram.com/p/CpqZVcWrN9o
244 = 289 = 310 = 186 = 230 244 facebook.com/1136304147087836 instagram.com/p/CnFteV8gEB6
289 facebook.com/1163730821011835 instagram.com/p/Co5lKj9KI_Y
310 facebook.com/1175118493206401 instagram.com/p/Cpvnmvfjf8z
186 facebook.com/1096288971089354 instagram.com/p/CkwRr9fAlUm
230 facebook.com/1096288971089354 instagram.com/p/Cmhhj2Bryn5
233 = 311 233 facebook.com/1129392147779036 instagram.com/p/CmpXHPXgg7h
311 facebook.com/1175614446490139 instagram.com/p/CpyOxHGrGF8
283 = 313 = 246 283 facebook.com/1160079048043679 instagram.com/p/CoqElz3A6fw
313 facebook.com/1176610639723853 instagram.com/p/Cp3anwtL0CM
246 facebook.com/1137389250312659 instagram.com/p/CnKnaVYAdKK
275 = 314 275 facebook.com/1155111928540391 instagram.com/p/CoVbTD3ABJJ
314 facebook.com/1177064909678426 instagram.com/p/Cp5vtNdgin1
185 = 315 185 facebook.com/1095684464483138 instagram.com/p/CktzgNiApu0
315 facebook.com/1177605722957678 instagram.com/p/Cp8fg3nLmVA
232 = 317 232 facebook.com/1128670777851173 instagram.com/p/CmmeGv1ARh4
317 facebook.com/1178618259523091 instagram.com/p/CqBuE5xANd
322 = 242 322 facebook.com/1180991985952385 instagram.com/p/CqOkPK5A6hu
242 facebook.com/1135145470537037 instagram.com/p/CnAkf43gNzS
321 = 287 321 facebook.com/1180543462663904 instagram.com/p/CqMGYijArzr
287 facebook.com/1162516844466566 instagram.com/p/Co0Sc-7gpxz
320 = 238 320 facebook.com/1180056419379275 instagram.com/p/CqJdWKVjbwW
238 facebook.com/1132575830794001 instagram.com/p/Cm17IXpgcUk
319 = 239 319 facebook.com/1179577382760512 instagram.com/p/CqG6e4tAdEL
239 facebook.com/1133365870714997 instagram.com/p/Cm4jIRWD97J
318 = 245 318 facebook.com/1179109222807328 instagram.com/p/CqEYtC5AG0P
245 facebook.com/1136818760369708 instagram.com/p/CnIB0NLgn1a
308 = 273 308 facebook.com/1174035803314670 instagram.com/p/CpqZVcWrN9o
273 facebook.com/1153844952000422 instagram.com/p/CoQHDVuLePH
292 = 189 292 facebook.com/1165495554168695 instagram.com/p/CpBGxzXg8EJ
189 facebook.com/1098491100869141 instagram.com/p/Ck4NNf8s3Qm
291 = 252 = 326 291 facebook.com/1164937854224465 instagram.com/p/Co-taOegpY1
252 facebook.com/1141062083278709 instagram.com/p/CnaD-pSsZkG
326 facebook.com/1182821059102811 instagram.com/p/CqYt9TyAxov
271 = 325 271 facebook.com/1152588602126057 instagram.com/p/CoK0tHfgGU-
325 facebook.com/1182361292482121 instagram.com/p/CqWJTsJDSxl
323 = 253 323 facebook.com/1181423345909249 instagram.com/p/CqQ-qhxLdSz
253 facebook.com/1141683486549902 instagram.com/p/Cncv-iIDef9
279 = 266 279 facebook.com/1157529661631951 instagram.com/p/CoflY2Gr59I
266 facebook.com/1149479719103612 instagram.com/p/Cn9_LezgfMX
258 = 195 258 facebook.com/1144719979579586 instagram.com/p/CnpyKsTA62o
195 facebook.com/1102604387124479 instagram.com/p/ClHdHeVgIEs
181 = 243 = 307 181 facebook.com/1093058161412435 instagram.com/p/Ckjf46ULCUP
243 facebook.com/1135726433812274 instagram.com/p/CnDHDcvgmav
307 facebook.com/1173509613367289 instagram.com/p/Cpnpimlg0SS
212 = 248 = 312 212 facebook.com/1113506829367568 instagram.com/p/ClzWJtVrm2Z
248 facebook.com/1138595713525346 instagram.com/p/CnP_ZdegD5E
312 facebook.com/1176102226441361 instagram.com/p/Cp0yiXtLtzi
293 = 237 = 203 293 facebook.com/1166078537443730 instagram.com/p/CpDtuZwAWn3
237 facebook.com/1131986310852953 instagram.com/p/CmzwsNCgjMu
203 facebook.com/1107656446619273 instagram.com/p/ClcJ7iqA35h
327 = 286 = 236 = 187 327 facebook.com/1183292789055638 instagram.com/p/CqbQu6cA3G0
286 facebook.com/1161876204530630 instagram.com/p/Coxobc4jOAB
236 facebook.com/1131331700918414 instagram.com/p/CmxJyeOAbqb
187 facebook.com/1096907037694214 instagram.com/p/Cky2wCvrsLx
285 = 256 = 197 285 facebook.com/1161302447921339 instagram.com/p/CovPbNIDsV2
256 facebook.com/1143506386367612 instagram.com/p/CnkkMEJA6u_
197 facebook.com/1103904630327788 instagram.com/p/ClMhemHLv1P
284 = 262 = 207 284 facebook.com/1160676677983916 instagram.com/p/CosoEGEg0bl
262 facebook.com/1147081776010073 instagram.com/p/Cn0Bx7_rKBO
207 facebook.com/1110126109705640 instagram.com/p/Clmd7gegzBc
276 = 226 = 218 276 facebook.com/1155714688480115 instagram.com/p/CoX8TmZspS7
226 facebook.com/1124424464942471 instagram.com/p/CmXS8duASx8
218 facebook.com/1118096742241910 instagram.com/p/CmCczGrAWPm
270 = 254 = 214 270 facebook.com/1152021218849462 instagram.com/p/CoIbYIxrFNM
254 facebook.com/1142300379821546 instagram.com/p/CnfbbPHDt8T
214 instagram.com/p/Cl4c5I-g_DI
265 = 219 = 196 265 facebook.com/1148960749155509 instagram.com/p/Cn7zeIng-im
219 facebook.com/1118891395495778 instagram.com/p/CmFA-a2g-0X
196 facebook.com/1103261000392151 instagram.com/p/ClJ6hqoglsZ
263 = 227 = 208 263 facebook.com/1147695375948713 instagram.com/p/Cn2tep3jzZv
227 facebook.com/1125169418201309 instagram.com/p/CmZ0I4IgMMe
208 facebook.com/1110817152969869 instagram.com/p/ClpDKb6jE4d
261 = 210 = 204 261 facebook.com/1146498072735110 instagram.com/p/CnxeMbrrevK
210 facebook.com/1146498072735110 instagram.com/p/CluOWujgzFf
204 facebook.com/1108276846557233 instagram.com/p/ClerOBdgNJA
247 = 215 = 205 247 facebook.com/1137986050252979 instagram.com/p/CnNUaiOgU5O
215 facebook.com/1115673312484253 instagram.com/p/Cl6vyoNgg7J
205 facebook.com/1108880239830227 instagram.com/p/ClhJ41HADjt
295 = 257 = 216 = 209 295 facebook.com/1167221453996105 instagram.com/p/CpI2TmeAhaZ
257 facebook.com/1144123516305899 instagram.com/p/CnnLhu0gwUX
216 facebook.com/1116430135741904 instagram.com/p/Cl9UVNVAX0e
209 facebook.com/1111442869573964 instagram.com/p/ClrTkvjgkgR
250 = 234 = 213 = 199 250 facebook.com/1139728556745395 instagram.com/p/CnU8KpcA7Rz
234 facebook.com/1130012974383620 instagram.com/p/Cmr2V79jnMe
213 facebook.com/1114177522633832 instagram.com/p/Cl16KSVMbhO
199 facebook.com/1105131970205054 instagram.com/p/ClRxdiAgI-v

Speciálně bychom chtěli upozornit na duplicity, které jsou dosaženy na trati mírně odlišné od té standardní. Jde například o 301 = 269 nebo 181 = 243 = 307. Jsou to vždy jediné záznamy na dané konkrétní trase (v obou případech odlišná trať při průběhu Slaného). Tj. všechny běhy na této trase jsou naprosto identické.

A pokud jsou duplicity samy o sobě extrémně nepravděpodobné, pak pětice totožných aktivit 244 = 289 = 310 = 186 = 230 je naprosto nereálná.

Podezřelé jsou i odlišnosti identických tras co se týká různých popisků, občas i odstínů barev. To Garmin Connect nedělá. Naznačovalo by to manuální skládání obrázků. Například maraton č. 9 nebyl dokonce při skládání ani správně zarovnán a výsledný screenshot je tak našikmo.

Z uvedených dat můžeme s jistotou tvrdit, že řada aktivit byla použitá opakovaně ve více dnech výzvy.

Délka trasy na screenshotech

Délka trasy na téměř žádných screenshotech nemá maratonskou vzdálenost, ale pouze 20 – 21 km. Je to poznat na řadě sdílených aktivit. Pojďme vybrat jednu konkrétní. Velmi dobře je to vidět např. na následujícím screenshotu, který byl nasdílen Petrem Jedličkou jako maraton s pořadovým číslem 313 (viz facebook, instagram):

Uběhnutou trať lze vidět naklikanou i na následujícím odkazu: mapy.cz/s/labatomeje. Přikládáme také její screenshot:

Opravdu nerozumíme tomu, jak by mohl Garmin Connect ukazovat maratonskou vzdálenost a k ní mapku, která ji neodpovídá.

Přitom neobstojí argument, že jsou vždy uběhnuta 2 kola s tím, že to druhé je v protisměru. Ze screenshotu je patrné, že kol nemohl být sudý počet – v takovém případě by začátek i konec aktivity musel být na stejném konci uběhnuté trasy. Zelený a červený pin jsou ale na opačných koncích.

Stejně tak není možné argumentovat stopnutím hodinek mezi prvním a druhým kolem. Výsledný obrázek by vypadal jinak – určitě bychom viděli spojnice jednotlivých úseků, mezi kterými byly hodinky vypnuté.

Vysvětlením nemůže být ani argument, že byla běžena 3 kola (po směru hodin, proti a zase po), protože ani to neodpovídá vzdálenosti z téhož screenshotu.

Ještě by mohlo obstát dost krkolomné tvrzení, že se Petr Jedlička po trati vracel a dvakrát (resp. sudý-počet-krát) se otočil. Pak by jisté úseky (o celkové délce 10,5 km) musel běžet třikrát (lichý-počet-krát). Ale nikde po celé trase není vidět jediný překryv aktivity. Stejně tak ani na žádném z ostatních maratonů na stejné trase není vidět překryv. S ohledem na to, že téměř všechny ostatní maratony jsou z podobné trasy se stejnými parametry (převýšení), musel by se každý den otáčet na stejných místech nebo otáčení před během vždy složitě propočítávat.

Závěr

Z předložených dat v tuto chvíli za redakci nechceme vyvozovat žádné ukvapené závěry. Nicméně na stole je řada otázek, které je třeba zodpovědět. My jsme zatím žádné uspokojivé odpovědi nedostali. Snad tedy tento článek pomůže tomu, aby byly pochybnosti co nejdříve řádně vysvětleny a důvěra v plnění výzvy obnovena. Rádi budeme publikovat stanovisko autora výzvy Petra Jedličky.

Pokračovat v tomto seriálu<< Projekt 500 maratonů za 500 dnů: Názory z běžecké komunity

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!