Proč chceme změnu v ČTA?

0

Přemek začal nejprve v dětství s plaváním. Na triatlonovou dráhu naskočil jako dorostenec a v juniorské reprezentaci v roce 2003 vybojoval nominaci na Mistrovství Evropy. Začal si tak mezi triatlonisty budovat jméno.

Prvním velkým úspěchem bylo 3. místo v závodě Evropského poháru, který se konal roku 2006 v Turecku. V roce 2007 pak obsadil 5. místo na MS do 23 let. Zlomovým okamžikem v Přemkově kariéře se stal rok 2010, kdy si dvakrát zopakoval úspěch v závodech Světového poháru ziskem pátého místa, a z nichž se mu započítávali body do olympijské kvalifikace. Přemkovy plány tak nabraly nový směr, kterým se stala účast na Olympiádě.

Plány se zdařily a Přemek se stal členem českého olympijského týmu na Londýnské olympiádě v roce 2012. Samotný závod na olympiádě se sice Přemkovi nevydařil, ale rozhodně si nenechal vzít vítr z plachet. Na konci roku 2012 vyhrál Mistrovství republiky ve sprint triatlonu. Čtyřikrát po sobě vyhrál mistrovství republiky v triatlonu. Podařilo se mu získat i double, tedy vyhrál v Česku sprint i olympijský triatlon.

Od ukončení kariéry v roce 2017 je vedoucím odboru sportu Magistrátu města Plzně, poslední 2 roky vedl i odbor Smart Cities a podporu podnikání. Je ve správní radě Nadace sportující mládeže, byl v dozorčí radě podnikatelského inovačního centra. Pořádá jednodenní i vícedenní sportovní akce. Trénuje několik triatlonistů.

Přemek se ale v posledních měsících angažuje hlavně v seskupení lidí, kteří se snaží změnit fungování ČTA. Více zde. Na toto téma jsme u nás publikovali tento rozhovor a o tom bude celý náš rozhovor.

“Triatlon je komunita lidí a pořadatelů – nyní je to i o Vás! Pro mne byl triatlon obživa, je styl života a drogou. Ač jsem se snažil být po skončení kariéry stranou, tak aktuální vývoj mne přivedl k otázce, zda není čas tomuto sportu něco vrátit. Po valné hromadě ve Zlíně se téma stalo aktuální. Od té doby jsem se snažil změnit některé věci, ale až na výjimky marně. A není to jen má zkušenost… Nyní je zde tým, který má nadšení, zkušenosti, jasně danou strategii a cíle… To se nedá odmítnout!…”

Přemysl Švarc, Aneta Grabmüllerová, Michal Včeliš, Petr Bludský, Radek Eliáš, Přemysl Hašlar, Jan Rehula, Matěj Nekoranec, Pavel Káňa, Martin Hotový a další…

Pojďme si tedy prosím bod po bodu projít co konkrétně Vám vadí. Ztráta důvěry v současné vedení a směr asociace. Můžeš to nějak více rozebrat?

Na začátek rozhovoru musím říct, že to není pouze o mně, ale o velmi silném týmu. Jednotlivec toho ve struktuře moc nezmění. Proto i na dotazy odpovídáme jako tým. Kdo není spokojený a ztratil důvěru? Tady je potřeba zdůraznit, že celá tato iniciativa vznikla zcela přirozeně a z vůle mnoha aktivních členů asociace. Není řízena několika lidmi, kteří by toužili po funkcích, jak je nám občas nesmyslně předhazováno, ale zrodila se na pořadatelské a zejména klubové úrovni.

Díky tomu teď máme velkou podporu a volání po svolání mimořádné valné hromady je velmi hlasité. Na začátku toho stála většina velkých klubů, které se účastní závodů Českého poháru a které začaly vytvářet vlastní projekty pro spolupráci, ať už se jedná o společná soustředění, metodické podklady nebo sdílení informací. Z této aktivity byla záměrně vynechána ČTA, která by přitom měla podobné věci sama iniciovat. Jenže kluby v ní ztratily důvěru, dokonce ji spíše vnímaly jako překážku. A naprosto nepochopitelné pro nás je, že na první závodu Českého poháru nezajjistila asociace ani rozhodčího ani časomíru nebo cílovou bránu, ale ani se pořadateli nikdo před závody z technické sekce neozval na jeho dotazy.

Všichni vidí problém zejména v tom, že se triatlon nikam neposouvá: ztratil všechny silné komerční partnery, upadá zájem pořadatelů o závody pod hlavičkou svazu, má nižší podporu v resortních centrech, zájem klubů platit příspěvky je stále nižší… Obecně toho asociace svým členům nabízí v porovnání s minulými roky méně a méně, ať už se to týká financí, technického zajištění nebo třeba metodické podpory klubů.

Asociace je dnes bohužel pro spoustu triatlonových partnerů postradatelná. Podívejte se například, kolikrát byli členové Rady ČTA na závodech. A když už někdo přijel, jak dlouho se zdržel? V minulosti platilo, že zástupci vedení asociace byli na závodech, kde komunikovali, diskutovali a sbírali podněty…

Důležité je říct si proč nyní?

Těch důvodů je více. Nejprve je potřeba říct, že svolání mimořádné valné hromady v žádném případě neohrozí hladký průběh sezony 2022. Pro letošní rok jsou nastaveny roční tréninkové cykly (ať již dobře nebo ne), jsou podány žádosti o dotace (zde je nutno říct, že současné vedení je posílalo na poslední chvíli bez možnosti dodatečné kontroly a nápravy!) a Český pohár má svou termínovou listinu, i když opět nemá podepsané smlouvy s pořadateli.

Konání valné hromady v jejím obvyklém termínu by nám nedalo dostatek prostoru pro jakékoliv změny směrem k sezoně 2023. Komerční partnery je nutné oslovit nejpozději v září, je nutné projednat témata s kluby i pořadateli, vytvořit kompletní metodiku, naplánovat efektivní RTC… A došlo také ke ztrátě trpělivosti, protože sliby, které byly členům asociace dány na valné hromadě nebo po jejím skončení, nebyly dodrženy. Týkají se třeba organizační struktury, funkčního tréninkového deníku, pozice sportovního ředitele na plný úvazek nebo třeba přenesení větších kompetencí na úroveň klubů.

Personální rozklad a nevysvětlená nová struktura. Nebyla náhodou spousta lidí, co chce teď novou změnu dlouhou dobu velmi činná (někteří i pořád jsou) ve funkcích ČTA?

Tohle téma není na pár řádek rozhovoru, ale pokusíme se o to. Je potřeba říct, že vytvoření organizačního schématu bylo správným krokem, protože ho po svazech požaduje i Národní sportovní agentura a transparentně představuje zodpovědnost na jednotlivých pozicích. Bohužel v něm ale nebyly zohledněny požadavky bývalého sportovního ředitele, reprezentačních trenérů ani klubů a trenérů akademií.

Ti dostali možnost vyjádřit se k organizačnímu schématu, už o něm ale nemohli hlasovat, protože se organizační schéma stalo pouze součástí zprávy předsedy. Po skončení VH jim sice bylo slíbeno, že budou některé části struktury přepracovány, jenže k tomu nikdy nedošlo. Nikdo se s námi nebavil ani v momentě, kdy jsme upozorňovali na nedostatky schématu či výběru osob. Toto jsou přitom citlivé změny a musí být nejdříve vnímány a pochopeny kluby i reprezentanty a až poté aplikovány.

Zaplaťpánbůh Tonda Bauer po mých výtkách v listopadu alespoň na oficiálních svazových stránkách vydal rozhovor, kde organizační schéma částečně vysvětlil. Já osobně jsem nabízel své služby, byla mi přislíbena pozice poradního hlasu ve sportovní komisi, od té doby se nikdo neozval. Nikdo nereagoval na naše připomínky ke koncepci, k RTC, k výběru osob, k náborovým aktivitám…

A pokud jde o personální rozklad. Svaz v tuto chvíli není schopen obsadit klíčové pozice hlavního trenéra/manažera reprezentace, trenér juniorské reprezentace ztratil důvěru řady klubových trenérů, chybí hlavní metodik, nikdo není zodpovědný za nadaci. Pokud se podíváte do nové struktury, zjistíte, že chybí lidé zodpovědní za obchod, marketing a další.

Proč na toto tito lidé neupozorňovali, když v těchto funkcích byli a dělají to až teď?

Právě že upozorňovali, někteří stále upozorňují, ale nebyli vyslyšeni. A je to také jeden z důvodů, proč podle nás současné vedení nefunguje a předseda není dobrým manažerem. Pro mne osobně je nepochopitelné, že současné vedení nerespektuje své stanovy: rozhodlo se například zcela ignorovat ten bod stanov, který říká, že první valná hromada po letních olympijských hrách je volební. Výběrová řízení sice probíhají legislativně v pořádku, ale jsou proti pravidlům fair play, která jsou pro nás základ.

Ztráta komerčních partnerů. Máš pocit, že klíčoví partneři nejsou a staří odcházejí?

Není to jen pocit, ale tvrdá realita. Triatlon míval silné partnery, ale během několika let o všechny přišel. V tuto chvíli se může spolehnout jen na nejnižší statisíce korun. Zarážející je přitom způsob, jakým vedení asociace s potenciálními partnery komunikuje. Zdá se nám nevhodné, aby se zástupce ČTA pokoušel přetáhnout sponzora některému pořadateli, k čemuž také došlo.

ČTA nemá pro tato jednání připravenou kvalitní nabídku ani prezentaci a možná nejhorší na celé situaci je, že se nám pak z těchto společností vrací informace, že podobnou úroveň jednání za své existence nikdy nezažili… To opravdu nevrhá dobrý pohled na náš triatlon. Věřte, že jsme se dostali do velmi špatné situace a už není moc času otočit kormidlo a jít správným směrem. My to chceme zkusit. Samozřejmě si uvědomujeme, že zajištění financí pro sport ze soukromého sektoru je čím dál obtížnější, ale také víme, že hůře, než teď pro triatlon už být nemůže.

Tohle dám asi do jedné otázky. Píšeš. Odklon schopných pořadatelů, klesající podpora resortních center, neefektivní náborové aktivity a nezájem o závodníky Age Group. Můžeš prosím i tohle více rozvézt?

V našem týmu je několik zkušených pořadatelů závodů českého poháru, kterým už dochází s přístupem ČTA trpělivost, proto budu reprodukovat jejich podněty: smlouvy podepsané až po závodech, navíc neodpovídající realitě, chybějící informace od technické sekce – například ještě v týdnu před závody neznají nominace technického delegáta a rozhodčího. A to je jen vrchol ledovce, protože současná servisní smlouva a poskytovaný servis pořadatelům jsou dle našeho také velmi špatně nastaveny.

Pokud jde o resortní centra, mívali jsme pět míst na OLYMP a další dvě až tři na VSC. Současný stav? Samozřejmě na něj mají vliv i sportovní výsledky, ale není to jen o nich, ale také o politice a vyjednávání. A z resortních center víme, že přístup předsedy ČTA byl v obou těchto věcech špatný. ČTA se po dvou náborových aktivitách pyšní novými šesti kluby a dvěma desítkami nových sportovců za celý rok?

A kolik klubů přestalo platit příspěvky, protože nechtějí s asociací spolupracovat? Kolik nových triatlonistů přiváděly dřívější projekty jako Můj první triatlon? Nepoměrně více! A pokud jde o závodníky Age Group, chápeme, že jejich finanční podpora je s ohledem na účelovost dotací a minimum komerčních partnerů obtížná, shodli jsme se ale na tom, že podpořit je můžeme také jinak, například metodicky nebo prostřednictvím různých akcí. Také tento bod rádi představíme na valné hromadě.

Teď otázka trochu na tělo. Tvrdíš, že klesá podpora resortních center. Tvůj odchod z Olympu pokud víme nebyl úplně v dobrém. Dodnes tam tvé jméno není vnímáno pozitivně. Můžeš se k tomu prosím nějak vyjádřit?

Zde odpovím za sebe, Přemka Švarce. Vždy svůj názor říkám nahlas a ne vždy to bylo akceptováno. A s odstupem času vím, že ne vždy to bylo vhodné. Nicméně v tehdejším Centru sportu MVČR (nyní OLYMP) jsem narážel na problémy s reprezentačním trenérem. Při nominaci na LOH Rio de Janeiro jsem byl výše než kolega Čelůstka. Bohužel přišel pád v Austrálii, který vše změnil.

Já nepocházel z bohaté rodiny, a proto jsem řešil i finanční problémy. A tak jsem trval na tom, že jsem úraz řešil jako pracovní včetně odškodného za poškozený materiál. Upozorňuji, že i tak jsem byl pro olympiádu druhý celosvětový náhradník. Při oponenturách v říjnu 2016 jsem byl ale vyhozen jako neperspektivní, zatímco zůstal Honza Čelůstka, starší závodník s horším rankingem v olympijském i ITU žebříčku… Bral jsem to jako křivdu a hlasitě se k tomu vyjádřil. Bylo to správně? Těžko říct.

A teď se samozřejmě musíme věnovat i tomu, co chcete. Pravidelnou komunikaci s kluby a komunitou. Nic takového se nedělo, nebo neděje?

Postrádáme užší kontakt mezi ČTA a kluby i pořadateli. Tuto věc nemohou suplovat jen internetové stránky, kde bych si ale také dovedl představit intenzivnější přísun servisních a technických informací. V tomto směru je nenahraditelný osobní kontakt a pravidelná komunikace se členy ČTA o jejich potřebách a aktuálních problémech.

Máme připravená konkrétní řešení i pravidla, která by tuto situaci měly výrazně zlepšit, konkrétní ale budeme až při valné hromadě. Z části by tato komunikace měla stát na novém informačním systému CTS, který byl nedávno představen. Ve své stávající podobě je ale nevyhovující a neodpovídající roku 2022 – není responzivní na mobily a tablety, přihlašování na závody je chybové, hledání výsledků i počtu přihlášených velmi komplikované, chybí mu slibovaný sdílený tréninkový deník…Opravdu jste s tímto stavem ztotožněni?

Nastavit metodiku pro trenéry, reprezentanty i mládež, která triatlon dělá pro radost. To, co se teď děje – tedy účast Luboše Bílka a dalších nových lidí Vám nestačí? Jen pro informaci – sám jsem byl na třetí a druhé třídě školení trenérů…

Luboš Bílek byl na svaz přišel na základě prosby a domluvy s Martinem Hotovým. Bohužel teď z rodinných důvodů odešel. Martin Hotový a Lenka Kovářová nechali akreditovat vzdělání trenérů II. třídy, což není zásluha současného vedení. Tehdejší sportovní sekce připravila i základy pro akreditaci školení trenérů I. Třídy. Té se chopil právě Luboš Bílek a Jirka Seidl. Kam se tato věc pod novým vedením posunula? Nikam… Předseda ČTA byl pozván na seminář na brněnskou univerzitu a nepřijmul to. Chcete tento stav?

Na metodiku byl osloven i Matěj Nekoranec s konkrétní nabídkou. S ČTA, ale odmítl komunikovat. Můžeš to prosím nějak vysvětlit?

Nevím, kde jste získali informaci o tom, že odmítl komunikovat. Pokaždé nabídku pohovoru přijal, nabídku si vyslechl a na základě informací se následně rozhodl. A to pokaždé negativně. Je důležité si uvědomit, proč nabídku odmítl. Metodická a sportovní sekce vyžadují rozsáhlé změny systému mířící především na výchovu nové generace závodníků a nutnou pomoc na klubové úrovni, abychom dokázali český triatlon opravdu sjednotit.

A sám si vyhodnotil, že se současným vedením by daných změn nebyl schopen dosáhnout a že jeho energie může být využita jinde a lépe. Příkladem toho může být jemu slibovaná tréninková platforma v rámci nového CTS jako náhrada za odmítnutý tréninkový deník Yarmill, která je aktuálně v nepoužitelném stavu bez schopnosti napojení na Garmin a bez použitelného rozhraní a metrik, které by mohly metodické sekci pomoci.

Systém Yarmill je přitom svým rozhraním a analytickými funkcemi v tuto chvíli jedinečný, za vedení Martina Hotového s ním chtěli pracovat i trenéři SCM a využívají ho i jiné svazy. Bohužel ho můžeme přiřadit k nesplněným slibům. Dle Matějových slov se všechny změny dělají na oko, ale bez jakékoliv fundamentální a prakticky využitelné hodnoty, které by triatlonové komunitě mohly pomoci.

Pravidelné newslettery (výsledkové + o chodu asociace). Nebyl náhodou za tohle zodpovědný někdo, kdo kandiduje na nového předsedu, tedy Michal Včeliš?

Aneta spolupráci s ČTA před rokem ukončila a distribuci newsletterů převzal Michal Včeliš. Během sezony byly zasílány přibližně jednou měsíčně, častěji v případě nějakých mimořádných událostí, po skončení sezony ale byla jejich distribuce s ohledem na menší počet aktualit utlumena, což já osobně vnímám jako chybu a Michalovi jsem své argumenty sdělil.

Nyní sezona opět startuje, proto by se i distribuce newsletterů měla zintenzivnit. Od Michala zároveň vím, že má připravené projekty, které by měly komunikaci ČTA výrazně zefektivnit a zatraktivnit. Jako příklad mohu uvést nové internetové stránky, jejichž vznik podporuje i vedení ČTA: už je pro ně vypracováno kompletní zadání, nicméně na jejich realizaci zatím nejsou finanční prostředky.

A tohle dám do také do jedné otázky. Nové komerční partnery, jiný systém náborových aktivit, spokojenost pořadatelů a chuť spolupracovat a lepší finanční zázemí a transparentní dělení prostředků. Jak toho chcete docílit?

Toto je opravdu velmi rozsáhlá otázka, k jejímuž zodpovězení jsme vypracovali celou strategii, kterou představíme delegátům na valné hromadě a pokud bude přijata, tak i všem členům asociace, kterým dáme možnost diskuse a připomínkování před tím, než budou její jednotlivé body realizovány.

Nechceme se nechat zastrašit řečmi o poškození dobrého jména asociace u různých institucí v případě svolání mimořádné valné hromady, protože víme, že také ony naše kroky podporují a pokud to budeme potřebovat, jsou připraveny poskytnout nám podporu.Máme nachystány a předjednány spolupráce s českými i zahraničními subjekty. Jsou mezi nimi komerční značky, akademická sféra nebo třeba další sportovní asociace a zahraniční triatlonové svazy.

Závěrem chci říct, že nás velmi těší obrovská podpora, kterou máme přímo z triatlonového prostředí a která nás zavazuje k tomu, že se tyto změny musíme pokusit dotáhnout do úspěšného konce. Děkujeme za podporu klubům, kterým tento stav není lhostejný a které se chtějí na zlepšení situace podílet – teď je to totiž zejména o Vás.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno