Sedli jsme si s předsedou ČTA Antonínem Bauerem. Kam směřuje ČTA? Jaké jsou její plány?

1

Pojďme si trochu zaglosovat a zhodnotit uplynulé období. Co se za tu dobu v ČTA událo?

První čtvrtletí tohoto roku bylo poměrně hektické. Přestože se noví členové sportovní sekce podíleli na chodu ČTA už koncem loňského roku, oficiálně do svých funkcí nastoupili od ledna. Přes jejich počáteční seznamování se s prostředím a problematikou si myslím, že nyní se již všichni víceméně etablovali a pracuji na svých pozicích. Samozřejmou prioritou pro nás bylo zajištění RTC a nastavení jasných kritérií zařazení a parametrů podpory našich závodníků.

Jako každý rok, i letos jsme museli řešit překlenutí nedostatku cash flow, a to prostřednictvím půjčky od ČUS, která je nejvýhodnější. Bohužel, finanční rezervu vlastních zdrojů z minulého roku jsme vyčerpali na povinné spoluúčasti investic z programu NSA 2021. K těmto investicím patří například nákup vozidla pro technické delegáty, přívěsného vozíku na převoz materiálu a především nového informačního systému ČTA (IS ČTA).

Bylo dokončeno a odevzdáno vyúčtování všech dotací za rok 2021. A byly také zpracovány a odevzdány žádosti o dotace na rok 2022. Proběhla další schůzka s předsedou NSA panem Filipem Neusserem, kde jsme diskutovali o rozvoji ČTA a problémech spojených s dotacemi, včasnou výplatou poskytnutých prostředků a jejich možných snížení s ohledem na stav státního rozpočtu. Řešili jsme i další potřeby ČTA v podobě investičních položek, jako například pořízení dalšího dodávkového vozidla pro potřeby reprezentace.

Do budoucna určitě chystáme diskuzi nad problematikou licenčních karet ČTA a jejich elektronickou alternativou. A to především z toho důvodu, že aktuální všeobecný nedostatek čipů nám neumožňuje dodávat tyto karty včas. Dalším důvodem je i snaha o environmentální přístup ČTA. Byla vydána nová soutěžní směrnice na rok 2022, jednáme s pořadateli o podpoře i s ohledem na nový IS ČTA. Chceme zajistit potřebný počet závodů na důstojné úrovni. Čeká nás ještě vyhlášení grantového programu „Krajské a partnerské závody pro mládež“.

Aktuálně jsme zprovoznili nový informační systém ČTA. Jeho start ještě provázejí „dětské nemoci“, protože teprve praktické používání nám pomůže odhalit některé funkční a programové nedostatky, ale věřím, že zpětná vazba od uživatelů nám umožní brzy vše doladit ke všeobecné spokojenosti. Významně nám situaci komplikovala jednání o převodu původních dat a práv na ně.

Proběhly také první letošní sportovní a přípravné akce. Dospělá reprezentace se připravovala na Kanárských ostrovech, ta mládežnická je aktuálně na soustředění v Chorvatsku. Na Mistrovství světa v zimním triatlonu skvěle reprezentoval Marek Rauchfuss, který pro ČR získal první letošní medaili – stříbrnou.

Současně nemohu nevzpomenout, že za těmito a dalšími splněnými úkoly stojí i celá Rada ČTA, členové vedení či sekretariátu ČTA. Chci jen v krátkosti zmínit, že členové Rady ČTA například oslovují Krajská triatlonová sdružení s dotazy na jejich fungování a jejich potřeby do budoucnosti a také s ohledem na jejich případné zařazení do struktury VH, či společně se sportovní sekcí pracují nad návrhy programů určených na podporu klubů zaměřujících se na přípravu mládeže a na dalších tématech rozvoje ČTA. Všem tímto děkuji.

Co dalšího vás i nás ještě čeká, co ČTA chystá?

Především nás stále pálí bota v podobě jasné koncepce vzdělávání a metodiky, včetně revize předchozího nastavení. Připravujeme okruh témat pro podporu klubů, mládeže i pořadatelů. V oblasti médií a komunikace musíme optimalizovat naše weby. Najít možné komunikační možnosti pro oborové skupiny (trenéři, pořadatelé, kluby, závodníci atd.) a zkvalitňovat naše mediální výstupy. Toto není nic nového, mluvil jsem o tomto již na VH a také směrem k triatlonové veřejnosti. Dále intenzivně jednáme s Českou televizí o zajištění mediálních výstupů z našich akcí.

Z hlediska politiky ČTA a komunikace s dalšími subjekty nás čeká VH ČUS, plénum ČOV a další jednání. Jednáme o smlouvách o spolupráci se Slovenskou a Rakouskou triatlonovou federací, zejména v oblasti podpory závodníků kategorií Age Group.
A samozřejmě se připravují domácí závody, akce, reprezentační výběry se chystají na mezinárodní soutěže atd.

Všechny tyto události samozřejmě ustupují do pozadí při pohledu na to, co se aktuálně odehrává na Ukrajině. Již na začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu jsme vyzvali orgány WT a ET, aby přistoupily k sankcím vůči sportovcům RUS a BLR, například jejich vyřazením z triatlonových soutěží. Rada ČTA agresi Ruska vůči Ukrajině zcela zásadně a jednotně odsuzuje. Aktuálně jednáme v součinnosti s Evropskou triatlonovou unií o variantách a možnostech podpory Ukrajinské triatlonové federace a současně jsme v kontaktu s panem Eduardem Panarinem, jejím generálním sekretářem.

V posledních dnech poněkud konkrétněji vykrystalizovala skupina těch, kteří chtějí razantně promluvit do triatlonového dění. Můžeš se k tomu nějak vyjádřit?

Musím konstatovat, že jsem to celé uvítal. Doposud totiž bylo vše zahalené jakousi mlhou a neurčitostí, tu a tam se něco šuškalo, ale nikdo z nás, tím myslím především Radu a širší vedení ČTA, nevěděl nic konkrétního a jistého.

Co pro tebe toto „odhalení“ konkrétních osob a jejich požadavků znamená?

Tak především chci zdůraznit, že nikomu neupírám právo jakkoliv hodnotit, kritizovat a vyjadřovat se k práci a krokům lidí, kteří pro ČTA pracují! Nicméně bych byl rád, kdyby jakákoliv kritika byla věcná a konstruktivní. Říkat, že toto a tamto je špatně, ale nenabízet pomoc ani řešení, to k ničemu nevede. A ti, kteří jsou nyní v tzv. opozici, ti nabízejí pouze jediné řešení – a to, že nastoupí na pozice těch, které kritizují.

A navíc ne formou klasické výměny prostřednictvím standardního volebního klání a souboje programů a plánů, ale vyvoláním mimořádné volební valné hromady. Ptám se, co tak špatného je nyní ve vedení ČTA, že je nutné to řešit mimořádnými volbami necelý rok po loňské volební VH? Opravdu má tato změna sloužit k obrodě ČTA? Opravdu je třeba vše tak kategoricky měnit uprostřed volebního/olympijského cyklu?

Chceš komentovat aktéry tohoto počinu?

Snad jen v krátkosti, neboť absolutně všechny respektuji a oceňuji za to, jak se svou klubovou a sportovní činností snaží triatlonu pomoci a opravdu i pomáhají. Popravdě však současné kroky vůči ČTA u některých moc nechápu! Zejména profesionálně a občas vlastně i lidsky. V řadě případů se jedná o lidi, kteří posledních několik let sami ve vedení a strukturách ČTA pracovali. Oni tedy nyní kritizují a chtějí napravovat sami sebe? Své nedostatky a chyby?

S většinou z nich byla a je ČTA v kontaktu, probíhala komunikace … Případně sami na některých projektech pracovali, či byli s nabídkou spolupráce osloveni. Někteří dokonce opakovaně, pokaždé se stejným průběhem – nejdříve na nabídku kývli, aby ji po několika dnech bez bližšího upřesnění odmítli.

Můžeš se nějak vyjádřit k požadavkům a výtkám, které prezentují?

Jak jsem odpovídal výše – rozhodně mně ani nikomu ve vedení ČTA nevadí kritika! Nicméně to, co je na straně ČTA kritizováno, je nahlíženo velmi zjednodušeně. „Nám se to nelíbí, proto chceme změnu, a hlavně personální! Protože my víme, jak se to má dělat jinak a lépe!“ Ale to přece vždy víme všichni! Vše se dá dělat lépe. Copak znáte někdo nějakou firmu, společnost, kde sami nevidíte nedostatky a neříkáte si, jak byste to a ono udělali jinak a lépe?

Ale pak přijde ta realita – nahlédnete do „střev“, musíte realizovat rozdělení kompetencí, povinností, financí, … Slibovat můžeme hory doly, ale rozdávat a podělit můžeme všechny jen z toho, co máme „v měšci“. Abych byl konkrétní – jednou z výtek je například to, že sportovní ředitel by měl být zaměstnán na ČTA na plný úvazek. Nevím, jestli si všichni uvědomují, co to vlastně znamená!

Především jde o celou řadu souvisejících věcí, jako je např. pracovní a daňová legislativa, výše odměny a její konkurenceschopnost na trhu práce a soulad mezi potřebami ČTA a reálnými možnostmi vhodného kandidáta. A pokud už takového ideálního kandidáta v ČTA (či snad v celé ČR) najdete a on se uvolí, aby omezil své vedlejší aktivity a věnoval své úsilí výhradně ve prospěch ČTA, jak mu můžete garantovat, že po necelém roce jeho angažmá nepřijde další skupina, která opět nevyvolá předčasné volby a neukončí s ním spolupráci?

Zde uvedu důležitou poznámku. Většinově přichází člověk zaměstnaný/najatý ČTA z vlastního prostředí, takže tu (řečeno s nadsázkou) v podstatě neexistují standardní pracovně/právní vztahy. Protože když tomuto člověku něco vytknete, pak on může na VH hlasovat o vašem odvolání. Je to paradox našeho systému a já se snažím s ním fungovat. Ale jak vidíš, je to občas opravdu složité.

Nechtěl bych zde rozebírat jednotlivé požadavky a námitky, protože v řadě případů je to až absurdní. Absenci metodiky kritizují ti, kteří měli toto řešit svojí činnosti v předchozích letech. Nebo lidé, kteří dlouhá léta k této věci mlčeli. To znamená, že až doteď vše existovalo, nyní to ale jako mávnutím kouzelného proutku zmizelo, a to ze dne na den? Stejně tak kritika spolupráce s resortními centry – to bylo snad i (možná zejména) v kompetenci lidí, kteří v nich přece pracovali! Můžeme se pak ptát, jak oni hájili zájmy ČTA? Ano, moje chyba je v tom, že jsem na ně v těchto věcech spoléhal a málo je kontroloval. Opět platí známé „důvěřuj, ale prověřuj“.

Není to o tom, že bych nechtěl nebo neuměl na jednotlivé výtky odpovědět, reagovat. Ale jistě všichni vědí, jak jednoduché je ukázat a říci – to je špatně! Ale vysvětlení, proč to je právě tak, to je často velmi složité a nelze to odbýt jednou větou. V řadě případů pak ani nemohu dávat vysvětlení formou odpovědi v rozhovoru, protože jednoduché vysvětlení prostě neexistuje. Viz např. otázky ohledně výběrového řízení na nový IS ČTA. To opravdu nelze zjednodušovat. Kdo sleduje či sledoval dění kolem původního IS ČTA, tak ví, že ta věc nemá jednoduché řešení, které by navíc nikomu nevadilo.

Máš tedy pocit, že vše v ČTA funguje a není třeba nic měnit a vylepšovat?

Ano, o tom se mi občas zdá! Ale samozřejmě, že není vše tak, jak by mělo a mohlo být. Nejsem bláhový. Ale snažím se být realistou a dávat věci do souvislostí a do reálného rámce. Pokud se zde posledních 8-10 let zanedbávalo vzdělávání trenérů, metodika, tak to přece nezměníme tím, že budeme křičet, že to je chyba! Musíme tyto procesy znovu restartovat, případně s nimi začít. To samé marketing a další oblasti. Nové organizační schéma, které je také předmětem kritiky, nám pomohlo tyto nedostatky identifikovat a pojmenovat.

Velmi konkrétní a osobní kritika míří přímo na tebe. Někteří kritici tvrdí, že nejsi schopný manažer, že nedokážeš řídit ČTA a obklopit se tím správným týmem.

Samozřejmě nemohu tvrdit, že vše, co jsem v ČTA rozhodl a jak ČTA řídím, bylo manažersky správně. Nicméně i v tomto případě je potřeba vše nahlížet v nutných souvislostech. On si to možná ne každý uvědomuje či pamatuje, ale já jsem funkci předsedy Rady ČTA přebíral v prosinci roku 2018 po Lence Kovářové, která na tuto pozici rezignovala ještě před koncem volebního období.

A jelikož jsem byl do funkce kooptován, aby ČTA vůbec byla schopna do konce tohoto volebního období řádně fungovat, necítil jsem dostatečný mandát na to, abych ihned prováděl razantní rozhodnutí a personální změny. Navíc, v pozici generálního sekretáře jsem samozřejmě měl přehled o fungování ČTA, ale spíše v organizační a ekonomické oblasti. Pozice ve sportovní sekci byly obsazeny lidmi, které do funkcí jmenovala má předchůdkyně, v níž jsem měl plnou důvěru.

Ze známých důvodů bohužel neproběhla pravidelná volební valná hromada v roce 2020, ale až v náhradním termínu loni v červnu. Teprve tato volba a plný mandát mi umožnily učinit některé kroky, které měly dát organizaci ČTA pevnější a srozumitelnější řád. Jedním z těchto kroků bylo zavedení již zmiňovaného organizačního schématu, který jasně určuje hierarchii a kompetence jednotlivých pozic ve strukturách ČTA.

A možná právě proto je nyní toto organizační schéma některým trnem v oku, protože odhaluje jejich minulá pochybení. Po dvouleté zkušenosti na pozici předsedy Rady ČTA si mohu dovolit tvrdit, že právě absence jednoznačného rozdělení odpovědnosti a kompetencí je příčinou jakési rozbředlosti a nečitelnosti výsledků a činnosti ČTA.

A proč tedy nedošlo k rychlejší implementaci tohoto OS do provozu ČTA? Nyní to může vypadat, že to byla bouře ve sklenici vody a stejně se nic nezměnilo.

Triatlonová veřejnost to možná (naštěstí!) nepostřehla, ale jakýsi odboj a vzedmutí odporu lze datovat k podzimní valné hromadě, kde bylo toto nové OS prezentováno, a následně potom ihned po realizaci výběrového řízení na uvolněné pozice ve sportovní sekci. A to především lidmi, kteří tyto pozice dříve zastávali. To jistě není náhoda!

Připomeňme, že organizační schéma je dokument, který je jednou ze základních podmínek pro žádost o dotace u NSA pod alokací „Činnost sportovních svazů 2022“. Takže to není jen bezdůvodný výmysl mé maličkosti či Rady ČTA.

Mohu s čistým svědomím prohlásit, že začátek roku a nástup nových členů sportovní sekce se nesl v duchu neustálého „ostřelování“ těchto osob a jejich činnosti ze strany lidí, kteří v ČTA skončili. Oni sami byli v soukromé i v oficiální korespondenci neustále napadáni za dílčí nedostatky v agendě, kterou jim měli předat a nepředali jejich předchůdci a současní kritici.

Navíc ČTA byla několikrát konfrontována s maily těchto pisatelů, které zpochybňovaly kompetentnost nových kolegů, jejich vzdělání a morální integritu. Abychom dostáli pravidlům kultivované komunikace, museli jsme často výrazně omezit standardní procesy, což chod činnosti ČTA v podstatě paralyzovalo.

A co například kritika nedostatečné aktivity v jednání s resortními centry?

Je nutné si uvědomit, jak některé procesy fungují. Rozhodně to není tak, že by ČTA nahlásila vlastní výběr sportovců a resortní centra by je automaticky zastřešila a podpořila. Obě tato centra (Olymp a Victoria) si sama nakonec vyberou, koho podpoří. A samozřejmě, nejdůležitějším parametrem jsou výsledky!!! Jedná se výhradně o výsledky v OH triatlonu v závodech kategorie ME, MS a především OH.

Bohužel tato centra navíc soupeří i mezi sebou a jejich hodnocení probíhá na základě výsledků v nich zařazených sportovců. Přece každému musí být jasné, že je to složitější a navíc jemný mechanizmus. A že zařazování sportovců je limitováno kapacitními možnostmi těchto center a výsledkovou konkurenceschopností našich kandidátů. V tomto zkrátka občas taháme za kratší konec.

Zmiňme zde i zajištění mladších sportovců v rámci podpory UNIS (pouze ti co studují VŠ, s příslušným věkem a odpovídající výkonností) ze strany resortního centra Victoria. Toto centrum nám pak vzalo pod svá křídla i některé dospělé úspěšnější sportovce, na základě doporučení, zejména však na základě vlastního výběru. A některé námi navrhované pak nikoliv. Oběma centrům jsme samozřejmě vděčni za podporu a pomoc našim závodníkům.

Na závěr:

Jak jsem již několikrát zdůraznil, nemyslím si, že vše je ideální. Odpovědnosti se rozhodně nezříkám. Čeká nás nyní mnoho další práce. Nemyslím si, že by ČTA byla ve stavu, aby bylo nutné ji destabilizovat konáním mimořádné volební valné hromady. Tento v podstatě extrémní způsob řešení je používán v mimořádných případech především jako opravný prostředek, například v době ztráty rozhodovacích pravomocí, kolapsu činnosti, finanční nestability, nestandartního jednání ve smyslu poškození dobrého jména organizace či podezření z její účelové likvidace apod.

Ba naopak si myslím, že účelové vyvolání mimořádné valné hromady může mít za následek aktivaci výše jmenovaných stavů a následnou destabilizaci triatlonového prostředí v České republice. Za mne je toto jednání tedy krajně nezodpovědné, především s ohledem na předchozí zkušenosti přímo v ČTA.

Pokud je ale mimořádná volební valná hromada opravdu to jediné řešení, pak byl bych rád, aby opozice přišla s jasným a konkrétním plánem, jak jinak tedy provádět danou činnost, a jak vše prakticky realizovat bez aplikace kritizovaného OS, nového IS ČTA, bez získaných technických prostředků, zapojení všech subjektů, bez dalších aktivit, které se realizují a které jsou v této podobě kritizovány.

Myslím si, že ve výsledku se nakonec shodneme na stejných postupech. A já věřím, že ano! A pak se tedy ptejme, zdali dílčí rozdílné názory mají být formou mimořádné valné hromady ČTA negativním signálem pro veřejnost. A jistě zde mohu mluvit i za celou Radu ČTA, neboť její činnost, spolupráce a podpora je nedocenitelná (navíc její členové pracují bez nároku na odměnu!!)

Nebo radši, jak jsme již jako Rada ČTA vyzývali, pojďte se sejít a věci řešit z očí do očí, s konkrétními výstupy ku prospěchu celé ČTA a její komunity. Tímto tedy znovu žádám a vyzývám – zbytečně tuto skvělou komunitu nerozdělujte, ať už s jakýmkoliv úmyslem. Vím, o čem mluvím a také vím, jak je na triatlon nahlíženo obecně z pohledu ostatních sportů. Bohužel tím poškodíme opět jen sami sebe.

1 komentář

  1. Škoda, že pan předseda nestrávil raději delší dobu na obou českých pohárech v aquatlonu, kam buď ani nepřijel, nebo jen přijel, předal medaile a odjel.
    U pana předsedy zůstává často většinou jen u slibů a rozděluje český triatlon více než hlasitá skupina odpůrců.
    Nebylo by vhodné pane šéfredaktore oslovit i druhou stranu s jejich názory?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!