99 a 1 důvod, proč člobrdové kladou rychle jednu nožičku před druhou

    0

    Běžecký závod pěkně „z druhé strany barikády“, 2. Ročník xxxx runu, díky dobrovolníkům, běžecká tsunami směr Tbilisi, sportovní osobnosti, Český národ běhací: Filozofové – Závoďáci – Pesimisti – Optimisti – Pell Mell nakonec, SMRT SÁDLU!