Nominační kritéria pro rok 2016

    0

    clockNominační kritéria na Mistrovství světa a Evropy pro rok 2016. První tři nominovaní mají obvykle zajištěn nocleh a stravu zdarma od pořadatele. Je také standardem, že IAU vyplácí příspěvek na cestu, který se liší podle výkonu běžce v posledních dvou letech.

    Nominační kritéria tedy vycházejí z nejlepšího výkonu běžce pro aktuální a předchozí sezónu. Z důvodu podpory domácího šampionátu má nominaci zajištěnu i vítěz MČR v aktuálním roce nebo pokud se nekonalo MČR alespoň 45 dní před MS nebo ME, tak vítěz MČR v předchozím roce. Pokud by vítěz MČR zároveň držel i nejlepší výkon, tak je nominován závodník s třetím nejlepším výkonem. Všechny tři nominace jsou limitovány minimálním výkonem. Jako minimální výkon se započítává výkon z předchozích dvou roků. Pokud tento nebude splněn, tak o nominaci rozhoduje výbor ČAU individuálně na základě dalších výkonů závodníka.