Svatojánská 20 již tuto sobotu

  0

  Přijeďte zakončit sezónu příjemným závodem v údolí Berounky a Loděnice.

  Těším se v sobotu na viděnou.

  Stále nabízím místa v autě….

  Letos změna trasy:

  „Pozor – z důvodu aktuálně probíhající rekonstrukce lávky v osadě V Kozle je v letošním roce nutná částečná změna vedení tratí. Délky tratí jednotlivých kategorií zůstávají stejné. Náhradní tratě jsou vedeny stejně jako v roce 2010 = od startu až do osady v Kozle beze změn, dále obě tratě povedou podél Loděnického potoka směrem k silnici na Hostím. Bezprostředně před silnicí na Hostím (u závory) bude obrátka trati 11,2 km, která po obrátce povede stejnou cestou zpět. Trať 17,8 km povede dále přes Hostím po silnici do Svatého Jana pod Skálou a dále po silnici směrem na Sedlec až k zastávce autobusu Sv. Jan pod Skálou – Svatý Jánek, zde bude obrátka a stejnou cestou se poběží zpět do cíle v Berouně.“