Teda řeknu Vám, že na svůj páteční den jsem se těšila už minimálně pět let. Nesuďte mě, nesnažte se…

    0

    Teda řeknu Vám, že na svůj páteční den jsem se těšila už minimálně pět let. Nesuďte mě, nesnažte se…