Pozvánka na výroční valnou hromadu AC Moravská Slavia Brno, spolek

  0

  která se koná ve čtvrtek dne 6.dubna 2017

  v atletické klubovně stadionu na Vojtově ulici 1020/12c od 17,00 hod.

  Doprava       :   Od hlavního nádraží tramvají č.8 směr Starý Lískovec výstup na zastávce Vojtova         

  Návrh programu:

  1. Prezentace a zahájení
  2. Schválení programu a volba předsedajícího
  3. Projednání výroční zprávy klubu (včetně účetní závěrky za rok 2016)
  4. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
  5. Schválení usnesení obsahujícího plán činnosti na rok 2017 a stanovení výše členských příspěvků
  6. Různé
  7. Závěr

  Po ukončení valné hromady je pro účastníky zajištěno malé občerstvení.

  Ladislav Zouhar v.r.                                                Jiří Topinka v.r.

  předseda                                                                    místopředseda

  Výroční zpráva za rok 2016

  Rok 2016 byl pro náš klub v několika směrech velmi významný zejména tím, že řada našich členů posunula hranici své sportovní výkonnosti. Protože právě sport je hlavním posláním naší činnosti, je žádoucí hned v úvodu výroční zprávy vyhodnotit a shrnout dosažené výsledky.

  Největšího úspěchu dosáhla v roce 2016 Soňa Vnenčáková, která jako slovenská reprezentantka obsadila na MS v běhu do vrchu v bulharské Sapareve Banye v kategorii žen skvělé čtvrté místo. Soňa navíc dokázala zvítězit na mezinárodním půlmaratónu v Košicích ve výborném čase 1:17:44 hod. Ona i její trenér Jiří Šmiták si zaslouží plné uznání za své tréninkové úsilí a závodní nasazení. Do reprezentace České republiky se prosadil Daniel Orálek, který startoval na MS v běhu na 100 km. Do družstva Jihomoravského kraje pro mezikrajové utkání staršího žactva byli vybráni čtyři naši závodníci – Jakub Hurt, Jakub Stibal, Ivan Charbaka a Viktorie Kalovská. Reprezentační dres výběru Jihomoravského kraje pro stejnou soutěž mladšího žactva pak oblékli Jonáš Konečný, Antonín Sekerka, Luděk Čumpelík a Vladimír Pokora. V meziměstském utkání mladšího žactva barvy Brna hájili Antonín Sekerka, Jakub Doležal, Josef Racek a Barbora Alexová.

  Na MČR se v seniorské kategorii prosadil na medailové stupně pouze Daniel Orálek, který získal stříbrnou medaili v běhu na 100 km. V žákovské kategorii se dvakrát radoval talentovaný Jakub Stibal, který získal stříbrnou medaili v běhu na 1500 m př. a bronzovou v běhu na 1500 m v hale. Oproti předcházejícímu roku tak naši závodníci získali o dvě medaile méně, ale dalších osm našich sportovců a dvě štafety obsadili na MČR finálová umístění. Relativně velký počet našich závodníků – 32 – dosáhl na medaile z MMaS. Dá se předpokládat, že jejich cílem v další přípravě bude úspěšný start na  MČR. V našem klubu sportuje také početná skupina veteránů. Ti letos při svých startech na veteránských MČR získali čtyři medaile. Nejvýraznější postavou této skupiny je běžkyně Alena Krcháková.

  Dlouhodobým problémem našeho klubu je však skutečnost, že nezřídka mládežničtí medailisté ve sportovní činnosti buď nepokračují vůbec, nebo pouze v omezené míře a svou výkonnost již v dalším období nepotvrdí. Výrazně úspěšní závodníci naopak přestupují do finančně silnějších oddílů, kde doufají v lepší podmínky. Klub tak nemůže zužitkovat jejich výkonnost v období, kdy by to bylo nejvíce zapotřebí. Do budoucna se musíme pokusit tento problém odstranit.

  Měřeno počtem překonaných klubových rekordů můžeme vývoj výkonnosti v roce 2016 hodnotit pozitivně, protože ve srovnání s rokem 2015 došlo k jejich navýšení. V roce 2016 jich závodníci klubu překonali 14, oproti 11 v roce 2015. Je to dané zejména nárůstem rekordů v kategorii žactva (6 vs. 4), což vzbuzuje naděje do dalších let.

  Významnou součástí sportovního úsilí našich členů je účast v soutěžích družstev. Zapojilo se do nich celkem 199 závodníků. V případě seniorských družstev došlo k ústupu z pozic roku 2015, kdy rezerva mužů svou soutěž vyhrála a ženy postoupily do I. ligy. Rezerva tentokrát obsadila 4. místo a ženy sestupové 7. místo. Tento nepříznivý trend byl částečně tlumen výsledkem A mužstva mužů, které oproti 4. místu v roce 2015 obsadilo v I. lize v roce 2016 výborné 2. místo. Z mládežnických družstev je patrné zlepšení jak v případě starších žáků, tak i starších žákyň. Rovněž všechna družstva mladšího žactva se v roce 2016 zlepšila. Nejlepší umístění z kolektivů našich nadějí dosáhli mladší žáci, kteří zvítězili ve své brněnské skupině i v následném finále Jihomoravského kraje a v nejvyšším stupni soutěže – MMaS – obsadili 2. místo.

  Dosažení této sportovní výkonnosti by nebylo možné bez soustavné práce našich trenérů. V loňském roce se na přípravě sportovců podílelo 22 trenérů, z toho převážná většina působila v rámci Sportovního střediska zřízeného u našeho klubu Českým atletickým svazem. Právě práci našich trenérů vděčíme za to, že v roce 2016 výrazně narostl počet mladých závodníků, kteří startovali alespoň v jedné atletické soutěži, a to téměř na dvojnásobek oproti roku 2015. Rok 2016 je v této oblasti významný i tím, že se díky změnám ve financování sportu podařilo převážnou část našich trenérů za jejich práci odměnit i jinak než pouhým poděkováním. V tomto trendu bude klub pokračovat i do budoucna, zejména díky tomu, že Český atletický svaz navýšil na léta 2017 – 2020 podporu pro Sportovní středisko. Na druhou stranu bude však zapotřebí kvalifikaci našich trenérů dále zvyšovat a prohlubovat. Součástí jejich činnosti bylo v roce 2016 také organizování výcvikových táborů pro naše členy v zimním i letním období a navíc pak uspořádali v průběhu letních prázdnin příměstský tábor pro naše nejmladší sportovce.

  Kromě práce trenérů je pro sportování našich členů také důležité zajištění potřebných prostor a nezbytného vybavení pro jejich trénink. Také v roce 2016 jsme zabezpečili celoroční provoz atletického stadionu na Vojtově ulici. Kapacita stadionu se však postupem doby naplňuje a bude-li velký zájem o atletiku zejména z řad mládeže přetrvávat i v dalších letech, budeme muset situaci řešit buď pronájmem některých školních hřišť v nejbližším okolí, anebo dalším rozšířením našeho stadionu. Nevyhovující jsou podmínky pro trénink i soutěžení v dlouhých hodech, a zde se bohužel nerýsuje žádné zlepšení. Pro zimní období pak klub kromě provozu tunelu na Oblé pronajal tělocvičeny, je však stále obtížnější sjednat nájem pro zajištění tak vysokého počtu atletů. Proto vkládáme velké naděje do plánované výstavby atletické haly v Brně. Ta by zajistila podmínky pro zimní přípravu vyspělejších závodníků a ti by uvolnili prostor pro děti jak v tunelu, tak v tělocvičnách. Klub se snaží postupně doplňovat a obnovovat sportovní vybavení stadionu i tunelu a i v roce 2016 vynaložil na tento účel významnou částku.

  Nedílnou součástí činnosti našeho klubu je dlouhodobé pořádání atletických soutěží nejen pro naše členy, ale i pro nejširší veřejnost. Jako klub zaměřující se z velké části na péči o mládež považujeme za velmi důležité právě soutěže pro tuto věkovou kategorii. Již na počátku roku přilákaly naše otevřené halové přebory žactva rekordní počet 178 závodníků a to i přesto, že podmínky v tunelu na Oblé ulici umožňují uspořádání pouze omezeného počtu disciplín. Zahájení letní sezóny obstaralo městské předkolo Čokoládové tretry. Účastnilo se jej 361 dětí ve věku do 13 let a vítězové postupovali přímo do pražského finále za účasti světového rekordmana Usaina Bolta. Vrcholným podnikem pro mládež jsou v Brně již dlouhá léta jarní zahajovací závody pořádané naším klubem. Od roku 2016 nese tento mítink název Morenda Kooperativa mítink a je určen mládeži do 15 let věku. Díky spolupráci, kterou se podařilo navázat s pojišťovnou Kooperativa až do roku 2018, dostal mítink významný finanční podnět pro svůj další rozvoj. Obrovský zájem o start na této akci si vyžádal od roku 2016 změny v časovém pořadu a hlavně znamenal rozšíření programu na celý den. V loni využilo možnosti startu celkem 442 mladých sportovců z 37 atletických oddílů a klubů, kteří dohromady absolvovali 1160 startů v 52 atletických soutěžích. Rozpočet této akce se již přiblížil k hranici 100 tisíc Kč. Dalšími samostatnými akcemi pro mládež bylo uspořádání dvou soutěžních kol družstev mladšího žactva na našem stadionu ve spolupráci s VSK Univerzita Brno. V rámci mistrovských soutěží Českého atletického svazu jde bohužel o jedinou naši pořadatelskou aktivitu a to z toho důvodu, že náš stadion nevyhovuje požadavkům vyšších soutěží co do počtu drah na oválu. V budoucnu bude náš klub usilovat o přidělení pořádání některé ze soutěží i za cenu, že se odehraje na jiném brněnském stadionu. Zvýší se tím pořadatelské zkušenosti a schopnosti našeho klubu.

  Silniční běh Brněnská 25 je jedinou z našich akcí, která je určena výhradně dospělým závodníkům. Náročnost tohoto závodu, rostoucí popularita městských silničních běhů a jejich stále vyšší počet spolu se zaplňující se termínovou listinou jsou pravděpodobnou příčinou dalšího poklesu startujících.V roce 2017 čeká náš klub pořádání jubilejního 50. ročníku a je otázkou, jaký bude další osud závodu, jehož zakladatel František Barták nás na jaře 2016 náhle a navždy opustil.

  Série pěti prázdninových mítinků pořádaných na našem stadionu je určena široké atletické veřejnosti. Této nabídky využilo pokaždé okolo 50 – 60 atletů a v několika případech dosáhli pozoruhodných výkonů, často v méně vypisovaných disciplínách. V roce 2016 se v rámci mítinku poprvé uskutečnily i chodecké závody, které vzbudily velký zájem.

  Sezónu na dráze našeho stadionu každoročně uzavírá mítink s hodinovkou. Ten nesl v roce 2016 poprvé název Brněnské memoriály a konal se na počest našich členů Tomáše Šalého, Jana Koreise a Františka Nemetze. Premiérově atleti soutěžili ve skoku o tyči a při této soutěži byl dosažen veteránský rekord České republiky. S výjimkou hodinovky se však soutěže netěšily velkému zájmu, a tak před námi stojí výzva, jakým způsobem na start memoriálů v příštích letech přilákat větší počet závodníků.

  Dlouholetá běžecká tradice se v konečném důsledku odráží v přespolních bězích pořádaných naším klubem. Tyto akce jsou vícegenerační – jsou tedy určeny jak mládeži, tak i závodníkům seniorské i veteránské kategorie. Nejmasovější je hned první akce tohoto typu v sezóně – Běh kolem Myslivny. Na start 15. ročníku se postavilo 506 sportovců, a tím se tento závod stal naším nejpočetněji obsazeným. Je tomu tak zejména proto, že těží z obrovského zájmu o seriál Brněnského běžeckého poháru, jehož je součástí. Dalším přespolním během je z hlediska počtu startujících výrazně skromnější Běh Novým Lískovcem. Ten doplňuje škálu našich aktivit pořádaných na území Nového Lískovce a ve spolupráci s touto městskou částí. V roce 2016 se poprvé běžel jako Memoriál Milana Zoubka, našeho bývalého člena.

  Poslední atletickou akcí roku byl Silvestrovský běh Moravské Slavie – Memoriál Richarda Plcha. V závodě startovalo 121 závodníků – včetně 26 účastníků lidového běhu – z toho v mládežnických kategoriích 39. Členů klubu se zúčastnilo 22 (včetně příznivců běžících pod názvem klubu) a 7 z nich ve svých kategoriích zvítězilo. V mládežnických soutěžích byla nižší účast zřejmě ovlivněna panujícími mrazy. Podle počtu účastníků tak závod patří historicky spíše k nadprůměrným ročníkům, za posledních šest let se však jedná o druhou nejnižší účast. V organizaci závodu náš pořadatelský tým poprvé použil k dorozumívání mezi jednotlivými stanovišti vysílačky, které klub koncem roku zakoupil. Do organizace se zapojilo 17 členů či příznivců klubu.

  V souvislosti s pořádáním atletických soutěží nelze neuvést významnou změnu v technickém zabezpečení soutěží pořádaných klubem. Na konci roku 2016 jsme zakoupili soupravu elektrické časomíry značky TIMETRONICS za více než 430 tisíc Kč. Nákup předcházela zdlouhavá jednání vedoucí k zajištění finančních zdrojů pro nákup. Podstatnou měrou se na financování podílel Jihomoravský kraj, který přispěl na tento účel částkou 300 tisíc Kč. Významně se podílelo také město Brno, které přidalo dalších 100 tisíc Kč. Zbývají finance klub získal z programu podpory tzv. loterijními financemi získanými a rozdělovanými Českým olympijským výborem a Českým atletickým svazem.

  Popisované sportovní aktivity by nebylo možné zabezpečit bez rozsáhlé organizační činnosti klubu. Do této sféry činnosti spadají provoz a údržba našich sportovišť a činnost výboru a dozorčí rady.

  Stadion na Vojtově ulici klub postupně zvelebuje. Kromě zajištění běžného provozu a údržby je postupně doplňován materiál potřebný pro zajištění sportovní přípravy i pro pořádání soutěží. Personálně je provoz zajištěn osobou správce stadionu. Finanční náročnost provozu přesahuje hranici 300 tisíc Kč. Část potřebných prostředků získává klub z příspěvku od Českého atletického svazu, další část pak z dotace od města Brna a zbývající část nákladů financuje klub z výnosů z pronájmů za tréninkovou a soutěžní kapacitu stadionu nevyužitou našimi členy.

  Několik posledních let je klub také provozovatelem atletického tunelu, který je majetkem města Brna, na Oblé ulici v městské části Nový Lískovec. Na provoz tunelu vynakládá klub okolo 50 tisíc Kč ročně. I zde je v zimním období provoz zajištěn osobou správce.

  Práce výboru a dozorčí rady se v roce 2016 mimo běžného řízení sportovních i provozních aktivit prioritně zaměřila na několik důležitých aspektů spojených se zabezpečením současné i další činnosti našeho klubu. Především jsme završili několikaleté úsilí o uvedení registračních údajů našeho klubu do souladu s realitou. Nejprve bylo nutno uvést naše stanovy do souladu s novým občanským zákoníkem. Výbor předložil návrh upravených stanov valné hromadě klubu dne 17. března 2016 a valná hromada úpravu stanov schválila. Asi nejviditelnější změnou je doplnění názvu našeho klubu o slovo spolek, označující právní formu klubu. Došlo také ke sjednocení funkčních období výboru a dozorčí rady a k jejich prodloužení na čtyři roky. Bylo také rozhodnuto o ukončení činnosti právně samostatného oddílu dětí a mládeže, který vstoupil do likvidace. Likvidátor, kterým je místopředseda klubu, se již ujal funkce a učinil první kroky k likvidaci. Organizace sportovní činnosti dětí a mládeže bude tak zajišťována do budoucna pouze z úrovně klubu. Tradiční autonomii dětí a mládeže však budeme využívat dál. Klub totiž zřídil další běžný účet, na kterém se budou shromažďovat členské příspěvky placené členy zařazenými do těchto tréninkových skupin a se kterým disponuje mimo předsedy a místopředsedy také vedoucí trenérka atletických přípravek.

  Po schválení úpravy stanov a zápisu nově zvolených členů výboru a dozorčí rady do spolkového rejstříku došlo v polovině roku také k zápisu naší budovy do katastru nemovitostí a budově bylo přiděleno číslo popisné. V návaznosti na to pak byla nová adresa zapsána jako adresa sídla klubu do spolkového rejstříku. V současné době tak tento zápis plně odráží faktický stav. V souladu se zákonem jsme také doplnili sbírku listin spolkového rejstříku o zákonem požadované dokumenty.

  Vedení klubu po celý rok zajišťovalo styk s orgány státní správy, místní samosprávy a Českého atletického svazu. Naši zástupci se zúčastnili valných hromad krajského atletického svazu a Brněnského tělovýchovného sdružení a místopředseda klubu současně vykonával funkci člena předsednictva a člena výboru Českého atletického svazu. Na základě dohody mezi Českým atletickým svazem a Statutárním městem Brnem také pracoval po celý rok v pracovní skupině připravující výstavbu atletické haly v Brně. V závěru roku se místopředseda zúčastnil veřejné diskuze o problémech brněnského sportu, kterou zorganizovalo vedení města Brna. Klub také průběžně komunikoval s ostatními atletickými kluby.

  Důležitou částí činnosti našeho klubu je péče o členskou základnu a její rozvoj. Členy našeho klubu se stalo v průběhu roku 123 zájemců. Těsně před koncem roku pak výbor spolu s dozorčí radou v souladu se stanovami ukončil členství řadě pasivních členů. K 31. prosinci 2016 měl náš klub 586 členů. V průběhu roku byly zorganizovány dva náborové dny pro zájemce z řad mládeže – jeden v červnu a druhý na konci srpna. Zájem dětí a jejich rodičů byl velký a některé z nich jsme museli bohužel z kapacitních důvodů odmítnout. Výbor vede seznam členů klubu a zajišťuje aktuálnost údajů v evidenci Českého atletického svazu. Průběžně sleduje placení členských příspěvků a v případě prodlení s placením rozličnými cestami dlužníky upozorňuje. Je potěšitelné, že za poslední rok se platební morálka členů výrazně zlepšila a výnosy z výběru členských příspěvků jsou největším zdrojem příjmů našeho klubu.

  Naše činnost má již řadu let také nezanedbatelný společenský podtext. Členové klubu – a to i bývalí – se nepravidelně setkávají při různých příležitostech i mimo sportovní akce. Kromě příležitostí spojených s jubilei jednotlivých členů spolu často tráví volný čas i sportovci jednotlivých tréninkových skupin, na tradiční vánoční besídce se scházejí trenéři, rozhodčí a vedení klubu a zájmu se také těší silvestrovské posezení v naší klubovně. V roce 2016 ke všem těmto akcí přibyla další – společenský ples našeho klubu, který se konal 11. března 2016 za účasti 115 osob. Velmi podařil, a proto se chystáme pokračovat v jeho pořádání i v dalších letech.

  Celá naše rozsáhlá činnost by nebyla možná bez zajištění dostatečných finančních zdrojů. Komplexní přehled o hospodaření klubu a jeho majetkové situaci poskytuje účetní závěrka k 31. prosinci 2016, která je součástí této výroční zprávy. Klub hospodařil v roce 2016 s rekordním ziskem 736 170 Kč. Velikost zisku je ovlivněna jednak částkou přijatých darů z rozpočtu Českého atletického svazu poskytovaných v rámci tzv. loterijních peněz. V roce 2016 činily tyto dary celkem 102 637,50 Kč. Lhůta pro jejich upotřebení je tříletá a náš klub z poskytnutých prostředků spotřeboval v roce 2016 pouze část ve výši 5 228 Kč vynaložené na investice do majetku klubu. V dalším je velikost zisku ovlivněna změnou v účtování o přijatých členských příspěvcích v kategorii mládeže. Polovina těchto příspěvků byla až do roku 2015 součástí účetnictví našeho pobočného spolku. V souvislosti s rozhodnutím o likvidaci pobočného spolku jsou od hodnoceného roku tyto výnosy součástí účetnictví klubu. Zisk je tímto způsobem navýšen přibližně o 270 tisíc Kč. Nezanedbatelné byly v roce 2016 zdanitelné příjmy, díky kterým klubu po dlouhých letech vznikla daňová povinnost ve výši necelých 12 tisíc Kč. V roce 2016 obdržel klub na svou činnost dotace v celkové částce 1 385 900 Kč. Veškeré takto obdržené prostředky byly v souladu s příslušnými dotačními tituly a včas a řádně všechny dotace vyúčtovány. Dále jsme v roce 2016 obdržel účelové příspěvky z rozpočtu Českého atletického svazu v celkové částce 307 406 Kč. Také v tomto případě jsme splnili včas a plně všechny své závazky vyplývající z těchto příspěvků. Majetek klubu dosahuje účetního ocenění téměř 30 milionů korun. Závazky nepřesahují hranici 100 tisíc Kč. Ekonomickou situaci klubu proto můžeme hodnotit jako velmi dobrou.

  Pobočný spolek v likvidaci postupně ukončuje svoji činnost i po ekonomické stránce. Celkové výnosy pobočného spolku dosáhly v roce 2016 částku 315 259,04 Kč a při nákladech 674 885,60 Kč vykázal ztrátu 359 626,56 Kč. Ztráta je z větší části způsobená převodem členských příspěvků vybraných v předcházejících letech do klubu a z menší části ztrátovými výcvikovými tábory. Pobočný spolek nemá závazky vůči třetím osobám a disponuje dostatečnými peněžními prostředky pro dokončení likvidace. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření je v kompetenci výkonného výboru klubu.

  Činnost našeho klubu je podporována těmito organizacemi a jednotlivci: Statutární město Brno – primátor Ing. Petr Vokřál, Jihomoravský kraj – hejtmani JUDr. Michal Hašek a JUDr. Bohumil Šimek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – ministryně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Český atletický svaz – předseda PaedDr. Libor Varhaník, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – předseda představenstva Ing. Martin Diviš, MBA, Statutární město Brno, Městská část Brno – Nový Lískovec – starostka Ing. Jana Drápalová, Ing. Bohdan Plch, ZASTAVUZ s.r.o. – pan Daniel Kindt, Ing. Albín Hanák CSc., Lenka a Jiří Topinkovi, ABC CYKLOSPORT s.r.o. – jednatel Libor Tuček. Všem patří poděkování.

  Výbor navrhuje valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2016 a převedení dosaženého zisku za rok 2016 v celé částce 736 170 Kč do rezervního fondu klubu.

  Ladislav Zouhar                                                                                             Ing. Jiří Topinka

  předseda                                                                                                          místopředseda

  Plán činnosti AC Moravská Slavia Brno, spolek na rok 2017

  1. Obecná část
  • Celoroční organizace atletických tréninků pro členy klubu a jejich prostorového, materiálního a personálního zabezpečení
  • Uspořádání atletických tréninkových kempů pro členy
  • Účast na atletických soutěžích všech stupňů a kategorií s úsilím o maximální možnou úspěšnost
  • Pořádání atletických soutěží
  • Celoroční provoz vlastního atletického stadionu
  • Sezónní provoz atletického tunelu ve výpůjčce v období ledna až března a listopadu a prosince
  • Sledování a vyhodnocování úrovně sportovní aktivity členů pro účely zpracování podkladů pro žádosti o poskytnutí dotací a vyúčtování přijatých dotací
  • Aktivní účast na činnosti Českého atletického svazu a jeho orgánů
  • Spolupráce s Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a městskými částmi při zajištění a podpoře sportovních aktivit
  • Podpora společenského vyžití současných i bývalých členů klubu
  1. Projektová část
  • Sestavení kvalifikovaného týmu obsluhujícího elektronickou časomíru
  • Vyhodnocení podmínek pro výstavbu tréninkového atletického sektoru a podle možností příprava území po stránce majetkové a stavebně-právní
  • Připravit a případně realizovat nákup ozvučovací techniky pro stadion Vojtova

  Návrh usnesení valné hromady AC Moravská Slavia Brno, spolek ze dne 6.dubna 2017:

  Valná hromada schválila druhy, výši a splatnost členských příspěvků a to takto:

  Kč/rok             splatnost

  Žáci do 15 let věku na období školního roku 2017/2018     3 000,-            31.října 2017

  Členové orgánů spolku, rozhodčí a trenéři, poživatelé

  Starobního a invalidního důchodu na období kalendářního

  roku 2018                                                                                 300,-            31.března 2018

  Ostatní na období kalendářního roku 2018                          1 500,-            31.března 2018

  Roční udržovací příspěvek při přerušení členství                     100,-            31.března 2018