Na nejvyšší bouli Brd

    0

    No to to trvalo! Jenže člověk míní a život mění, nenápadná boule s vrcholovou kótou 865 m.n.m., Obecnice a tokající tetřevi. Vrcholová partie – Král Šumavy a dopadová bombarodvací plocha. Seběh, rock ‚n‘ roll – mech, kamení, větve,… a povinné kufrování. Průjezd a průchod zakázán! Pozor střelba. Abych si taky alespoň trochu štrejchnul…