Moc dobře jsi to, milý Ondro, v sobotu nachystal :-)

    0

    Za posledních dvacet let se údajně nestalo, že by poslední únorovou sobotu nepřálo pořasí. Hodně se diskutovalo, jak to ten Ondra Němec v Prusinovicích dělá. Jak je možné, že pokud tedy náhodou nehřálo slunce, tak alespoň nepršelo…