Štítek: dýchací techniky

  • Umění ovlivnit emoce – jeden z klíčů k úspěchu

    Umění ovlivnit emoce – jeden z klíčů k úspěchu

    Schopnost ovlivnit emoce je pro dosahování našich cílů klíčová. Jedním ze způsobů, jak emoce změnit je změna vlastní fyziologie. Změna fyziologie Pro zopakování připomínám, že cílem tohoto seriálu je naučit se určité metody, které zajistí, abychom měli tu emoci, motivaci, nebo náladu, která nám v tom, co právě chcete dosáhnout, nebude bránit, ale bude nám k tomu […]